Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Krzycku Wielkim

Rekrutacja do Szkoły Podstawowej
w roku szkolnym 2020/2021Lista dzieci przyjętych do I klasy Szkoły Podstawowej im. M. Konopnickiej w Krzycku Wielkim zostanie w odpowiednim terminie wywieszona na tablicy informacyjnej w szkole.

Copyright by P. Hamrol; aktualizacja 22.02. 2020 r.