Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Krzycku Wielkim

Rekrutacja do Szkoły Podstawowej
w roku szkolnym 2018/2019Lista dzieci przyjętych do I klasy Szkoły Podstawowej im. M. Konopnickiej w Krzycku Wielkim znajduje się na tablicy informacyjnej w szkole.
Wniosek o przyjęcie do 1 kl sp (spoza obwodu szkolnego)

Wniosek o przyjęcie do 1 kl sp (z obwodu szkolnego)

Kluzula RODO
Copyright by G. Piskorz; aktualizacja 20.05. 2019 r.