Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Krzycku Wielkim

Relacje z ostatnich wydarzeń

Rok szkolny 2018/2019

 

 

Wspieramy schronisko dla zwierząt „U Teosia” w Radomicku


 

            Uczennica klasy VII Aleksandra Lorenz zorganizowała wraz z koleżankami w ostatnim tygodniu września zbiórkę karmy dla podopiecznych schroniska „U Teosia” w Radomicku. Ta wspaniała akcja spotkała się z bardzo dobrym odzewem pozostałych uczniów, którzy wsparli inicjatywę koleżanek.

Dziękujemy za wrażliwość i serce okazywane porzuconym i cierpiącym zwierzętom.

 

 

 

 

 


 

Apel związany ze „Sprzątaniem Świata”
 

            26 września zorganizowaliśmy w naszej szkole apel związany z akcją „Sprzątania Świata”, gdyż była to 25-ta, jubileuszowa taka akcja. Hasło tegorocznej akcji to „Segregacja! 2x więcej, 2x czyściej”, czyli wspomożenie selektywnej zbiorki odpadów. W tym roku odpadowe wyzwania były w kolorach jak pojemniki do segregacji odpadów.

Wyzwanie 1 – niebieskie – Dążenie do zwiększenia ilości odpadów zbieranych w segregacji.

Wyzwanie 2 – zielone – Zbieramy – sprzątamy – nie śmiecimy. Organizowanie zbiórek różnych odpadów w porozumieniu z firmą zbierającą odpady.

Wyzwanie 3 – brązowe – Można pisać petycję do producentów, aby oznakowali opakowanie towaru kolorem pojemnika i przez to ułatwili selektywną zbiórkę odpadów.

Wyzwanie 4 – czarne – Pokażmy, że segregujemy! Pokażmy, jak segregujemy! Dajmy dobry przykład! Pokażmy, że jest nas wiele.

Wyzwanie 5 – żółte – Odezwa do gmin, aby ustawiły odpowiednią ilość pojemników i efektywnie zbierano w nie właściwe odpady.

            Z tymi wyzwaniami zapoznali się wszyscy uczniowie. Każda z klas także przygotowała swoje hasło związane z segregacją odpadów.

A oto one:

Segreguję ja, segregujesz ty, a świat będzie czysty.

Mądre dzieci segregują śmieci.

Segreguj odpady, nie bądź łoś, segreguje pani Barszcz, a nawet pan Woś.

Rękoma rusz, segreguj już.

Zbierasz, segregujesz, Ziemię uratujesz.

Segregując śmieci, ratujemy świat.

Kochane dzieci, segregujmy śmieci, a wtedy słonko nam zaświeci.

            Myślę, że takie działania będą się przyczyniały do tego, iż dzieci oraz dorośli będą dbali o środowisko, gdyż razem możemy więcej.

Była to wspólna lekcja poszanowania środowiska. Jej celem to promowanie nieśmiecenia, segregacja odpadów i inicjowanie działań, aby zmniejszyć negatywny wpływ ludzi na środowisko.

 

Wspieramy schronisko dla zwierząt „U Teosia” w Radomicku

 

            Uczennica klasy VII Aleksandra Lorenz zorganizowała wraz z koleżankami w ostatnim tygodniu września zbiórkę karmy dla podopiecznych schroniska „U Teosia” w Radomicku. Ta wspaniała akcja spotkała się z bardzo dobrym odzewem pozostałych uczniów, którzy wsparli inicjatywę koleżanek.

Dziękujemy za wrażliwość i serce okazywane porzuconym i cierpiącym zwierzętom.

owania środowiska. Jej celem to promowanie nieśmiecenia, segregacja odpadów i inicjowanie działań, aby zmniejszyć negatywny wpływ ludzi na środowisko.

 

 

  

 

Spotkanie z archeologiem w Muzeum Szkolnym

            21 września 2018 r. dyrektor L. Barszcz i Barbara Leszkowicz-Barszcz spotkali się z archeologiem, a zarazem absolwentem naszej szkoły Adamem Loksiem, który obejrzał zgromadzone w muzeum eksponaty z prehistorii, wśród których znajdują się kamienne siekierki, topory oraz siekierka z krzemienia. W ten sposób rozpoczęto pracę nad przekształceniem muzeum w pracownię dydaktyczno-badawczo-muzealną.

 

 


 

Spotkanie z policjantem

Spotkanie uczniów klasy pierwszej z policjantem, młodszym aspirantem panem Piotrem Górnym. Dzielnicowy przypomniał o zasadach bezpiecznego poruszania się po drodze oraz każdemu uczniowi przekazał kamizelkę odblaskową. (20.09.2018)

 

 

 

Wyjątkowa lekcja w krzyckiej szkole


            W poniedziałek 10 września 2018 r. uczniowie klasy VIII i 3G naszej szkoły mieli okazję uczestniczyć w lekcji poprowadzonej przez jednego z najsłynniejszych politologów w Polsce prof. Wawrzyńca Konarskiego, który był gościem Stowarzyszenia im. Andrzeja Krzyckiego i brał wcześniej udział w „Wieczorze z prymasem Andrzejem Krzyckim”. Spotkanie zorganizowała nauczycielka j. polskiego Barbara Leszkowicz-Barszcz, która przedstawiła wielki dorobek naukowy profesora i poprosiła go wykład na temat „Nacjonalizm a patriotyzm!”

 

 

 

 

 

Niezwykły gość!

 

            Naszą szkołę odwiedziła znakomita aktorka Renata Dancewicz, która w szczególności interesowała się działającym na jej terenie Teatrem Poezji „Kalina”. Członkowie Stowarzyszenia im. A. Krzyckiego, a zarazem nauczyciele naszej szkoły (B. Leszkowicz-Barszcz i L. Barszcz) opowiedzieli jej historię teatru i pokazali, że w Krzycku szanuje się wielkich aktorów, ale i docenia oraz pamięta rodzimych artystów.

 

 

 

 


 

Inauguracja roku szkolnego w Szkole Podstawowej im. M. Konopnickiej w Krzycku Wielkim

Inauguracja roku szkolnego 2018/2019 w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej  rozpoczęła się 3 września o godz. 8:00 mszą św., celebrowaną przez ks. Artura Rembalskiego, który bardzo serdecznie przywitał uczniów, rodziców, nauczycieli, a zwłaszcza nowego pana dyrektora dr. Leszka Barszcz, życząc wszystkim udanego roku szkolnego i dalszego doskonalenia się w duchowym rozwoju.

Drugą część uroczystości poprowadził przewodniczący Samorządu Uczniowskiego Kamil Łukaszewski, który także w imieniu społeczności szkolnej powitał nowego dyrektora. Następnie odbył się akt pasowania ołówkiem i w ten sposób nowy pan dyrektor stał się już oficjalnie dyrektorem wszystkich uczniów. Dlatego mógł zabrać głos. Pan Leszek Barszcz z humorem i polotem przedstawił się uczniom, mówiąc o swoich marzeniach, o tym, jak chciałby, żeby wyglądała nasza szkoła, żeby uczniowie czuli się w niej bezpieczni i rozumiani, żeby umieli marzyć, kochali naukę i poezję, wracali do swojej lokalnej tradycji, kultywowali ją i rozwijali, by mieli odwagę godnie i mądrze żyć w zmieniającym się nowoczesnym świecie. Nowy Dyrektor podziękował rodzicom za wiele inicjatyw wspierających edukację ich dzieci, zapowiedział wspieranie dotychczasowych i proponowanie nowych, np. ściślejszą współpracę z OSP. „W tym roku szkolnym bardzo ważne będzie – zauważył - wdrażanie nowych metod kształcenia, innowacyjność, by zmienić paradygmaty kształcenia i jakość edukacji.” Na koniec Leszek Barszcz powiedział o tym, jak szkoła będzie obchodzić 100-lecie Odzyskania Niepodległości i do udziału w uroczystościach zaprosił uczniów i rodziców. Pani Barbara Leszkowicz-Barszcz omówiła jedną z akcji, polegająca na wspólnym pisaniu przez mieszkańców „Księgi pamiątkowej” zawierającej życzenia z okazji 100-lecia Odzyskania Niepodległości. „Ma być ta „Księga” pamiątką naszych marzeń, pragnień i naszego patriotyzmu, ma być naszym świadectwem, które zostawimy z dumą przyszłym pokoleniom.”

Po tych wystąpieniach pan Dyrektor poprosił uczniów, by razem z nim przecięli wstęgę symbolizującą początek roku szkolnego. Stało się to wśród żartów i śmiechu, co przywodziło na myśl Korczkowską koncepcję dziecka. Na koniec pan Dyrektor podał hasło, które następnego dnia będzie obowiązywać w szkole, co jeszcze bardziej zdumiało dzieci, ale tę inicjatywę przyjęły z entuzjazmem. Dodać należy, że panu Dyrektorowi cały czas towarzyszyła ulubienica krzyckich uczniów żabka Czytunia Książkomiła. To maskotka szkolnej biblioteki, wielka miłośniczka książek i propagatorka czytania, dlatego jej obecność wskazywała na to, jak ważne będzie czytelnictwo w tym roku szkolnym.

Kolejnym punktem programu była część artystyczna przygotowana przez uczniów i nauczycieli. Były więc piosenki, wierszyki i oczekiwanie na pierwszy dzwonek. Uroczystość zakończyła się w serdecznej atmosferze i zdumieniu, że początek roku szkolnego może być tak radosny, a szkoła po wakacjach nie taka groźna. Szczególne podziękowania należą się wszystkim, którzy przygotowali tę wspaniałą uroczystość: Samorządowi Uczniowskiemu z opiekunem p. A. Kaczmarek, chórowi szkolnemu  pod kierunkiem p. I, Górnej, p. T. Dybie i p. G. Piskorzowi.

 

1 września w Krzycku Wielkim

„Jeszcze słychać śpiew i rżenie koni…”

            W tym roku mieszkańcy Krzycka Wielkiego spotkali się 1 września 2018 r. o godz. 4:40 przy pomniku „Poległym za naszą i waszą wolność”. Inicjatorami spotkania byli dyr. Leszek Barszcz i Barbara Leszkowicz-Barszcz, których pomysł spotkał się z żywą reakcją uczniów, nauczycieli oraz mieszkańców. Ks. proboszcz ogłaszał zaproszenie do spotkania przy pomniku na mszach, strażacy organizowali oprawę i nagłaśniali po wsiach inicjatywę, rodzice pomagali sprzątać, jedna z mam uszyła szarfę i chorągiewki. Mieszkańcy udostępniali na fb tekst zaproszenia. Wszystko to razem przekroczyło oczekiwania organizatorów. Do tego uczniowie, głównie z VIII klasy, włączyli się aktywnie do przygotowań, sprzątając teren wokół pomnika, Obelisk został udekorowany w nowy sposób. Było to nawiązanie do powązkowskich tradycji obchodów rocznic wybuchu powstania warszawskiego. W ten sposób zaproponowano nową formę celebrowania tego wydarzenia w naszej społeczności, której ważną częścią były także wiersze K. K. Baczyńskiego („Historia”), W. Broniewskiego („Słońce września”) i M. Grechuty („Wolność”). Organizatorzy zwrócili uwagę zebranym na symbolikę pomnika-obelisku oraz znaczenie napisu, który jest jednym z najważniejszych nieformalnych mott narodowych. Przy pomniku umieszczono ponadto zdjęcie zamordowanego przez Niemców w październiku 1939 r., w ramach operacji Tanenberg, sołtysa Józefa Przerackiego, powstańca wielkopolskiego i działacza społecznego. B. Leszkowicz-Barszcz przedstawiła jego życiorys i, przywołując udokumentowane przez siebie wspomnienia mieszkanki (wywiad z p. Genowefą Niedźwiedzińską) , opowiedziała, jak wyglądała noc z 31na 1 września 1939 r. w Krzycku Wielkim. Tłem dla tych dramatycznych opowieści była poezja (recytowana przez Zuzannę Lipową i Krzysztofa Gordziejewskiego), ponieważ organizatorzy pragnęli wnieść w to poranne spotkanie pierwiastek piękna i człowieczeństwa, delikatnej subtelnej nuty, by zachować to, co najcenniejsze w człowieku, usłyszeć „śpiew i rżenie koni” w huku wystrzałów czy syren oraz pękające z rozpaczy serca naszych przodków złamane przez historię. „Przeszłość to dziś, tylko cokolwiek dalej….” – pisał C. K. Norwid i właśnie to dziś chcieli zobaczyć i usłyszeć zebrani pod pomnikiem mieszkańcy, którzy nie przyszli tu, by manifestować przeciwko komuś, lecz by uczcić pamięć przodków, zabijanych, wywożonych i przesiedlanych.

            W czasie uroczystości głos zabrali również Wójt Gminy Włoszakowice p. Stanisław Waligóra i ks. dziekan A. Rembalski, który odmówił modlitwę w intencji ofiar II wojny światowej.KONCERT - MUZYKA Z WYSPY WIELKANOCNEJ


      W dniu 22 stycznia 2018 r. w naszej szkole mieliśmy przyjemność uczestniczyć (klasy 6 - 3g) w bardzo ciekawym koncercie o tematyce "Śladami Jamesa Cooka". Dwóch egzotycznych artystów dźwiękami swoich instrumentów ludowych na chwilę przeniosło nas na wyspę Rapanui. Prowadzący spotkanie w bardzo ciekawy i radosny sposób prezentował uczniom regionalne instrumenty muzyczne, zapoznawał z ich nazwą i budową. Okazało się, że w porywający sposób można grać nie tylko na gitarze, ukulele, czy bębnie, ale także na muszli, za pomocą grzechotki zrobionej z racic zwierząt, czy na oślej żuchwie. Z wielką przyjemnością i zaciekawieniem uczniowie wysłuchali tej audycji muzycznej, a na zakończenie kilku uczniów miało okazję wspólnie z muzykami koncertować z wykorzystaniem oryginalnych instrumentów.
 

 

 

 

 26 FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY

       

26 Finał Orkiestry Świątecznej Pomocy w naszej szkole w dniu 14 stycznia 2018 r. cieszył się dużym zainteresowaniem. Nic dziwnego, bo tego dnia przygotowane zostały liczne atrakcje dla dorosłych, dzieci i młodzieży. Już na początku imprezy, o godz.15 można było podziwiać sprawność operacyjną strażaków wykorzystujących najnowocześniejszy sprzęt ratowniczo-gaśniczy. Każdy mógł oglądnąć i dotknąć nowe pojazdy ratowniczo-gaśnicze a także odbyć nimi krótki przejazd.
Dzieci i młodzież brała czynny udział w niezwykle ciekawym programie "Mam talent". Zobaczyć można było naszych uczniów w dynamicznym układzie tanecznym, zachwycić się wspaniałym głosem młodych piosenkarek, czy podziwiać niezwykłą umiejętność błyskawicznego układania kostki rubika przez Kamila Łukaszewskiego i to z zamkniętymi oczami!
W tym czasie na sali gimnastycznej rozgrywany był turniej tenisa stołowego w kategorii dorosłych i dzieci.
 Odważni startowali w konkurencji układania wieży ze skrzynek i wspinania się po nich na jak największą wysokość. W tej konkurencji najsprawniejszy okazał się Mikołaj Apolinarski, bo stanął na 16 skrzynkach i być może poprawiłby ten wynik, ale były kłopoty z podawaniem mu skrzynek na taką wysokość.
Turniej tenisa stołowego, po bardzo zaciętych i wyrównanych pojedynkach wygrali:
 

kategoria dorosłych
1 miejsce - Bogdan Kot
2 - Stefan Budzinski
3 - Tomasz Przybylski
kategoria młodzieżowa
1 miejsce - Antoni Kot
2 - Oskar Ratajczajk
3 - Mateusz Budzinski
Zdobywcy czołowych miejsc otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz statuetki ufundowane i wykonane przez Drukarnię AMD we Włoszakowicach.

 


W budynku głównym szkoły ratownik medyczny przeprowadził profesjonalny pokaz-szkolenie jak udzielać pierwszej pomocy w razie wypadku. Był pokaz z fantomem (masaż serca, sztuczne oddychanie), a także z "pozorantem".
Przez całą imprezę można były wziąć udział w loteriadzie (możliwość wygrania wielu atrakcyjnych upominków ufundowanych przez sponsorów), a także posilić się w kawiarence. Pyszne ciasta upiekli rodzice naszych uczniów.
Dopiero ok. godziny 19 zakończyły się wszystkie atrakcje i jeszcze przez długi czas grupa nauczycieli, rodziców i uczniów porządkowała szkołę i podsumowała całość finału WOŚP.
W sumie w wyniku działań naszych wolontariuszy, rodziców i nauczycieli zebrano kwotę w wysokości 4 544,30 zł.
Bardzo dziękujemy za udział i ofiarność wszystkim uczestnikom 26 Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
 

  

 

 

 

 

 

 

GMINNY TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO kl. 4 - 6


          W dniu 10 stycznia 2018 r. sześciu naszych uczniów brało udział w turnieju tenisa stołowego (rozgrywki indywidualne) w Dłużynie. Po wyrównanych rozgrywkach nasi reprezentanci uplasowali się na czołowych miejscach:
kat. dziewcząt
1 miejsce - Kamila Wańska
2 - Zosia Białasik

kat. chłopców
1 miejsce - Antoni Kot
3 - Mateusz Budzinski

Gratulujemy!

 

 PIECZENIE PIERNIKÓW W KL. 4b


       Wspólne pieczenie pierników to dobry sposób na klasową integracje. O tym, w dniu 12 grudnia 2017 r., przekonali się uczniowie klasy 4b, którzy wspólnie upiekli pierniki na klasową wigilię w naszej szkolnej pracowni kuchennej. Uczniowie pracowali w grupach, a to wszystko dzięki mamie Mikołaja, która wcześniej dla klasy przygotowała ciasto.
 

 

 


Dziękujemy

 


MIKOŁAJKI W KRZYCKIEJ SZKOLE

        W  tym dniu w naszej szkole odbyła się również mikołajkowa sprzedaż placków. Wcześniej wybrani uczniowie przynieśli przed lekcjami wypieki. Niektóre były jeszcze ciepłe. Dziewczyny odpowiedzialne za organizację, przygotowały ciasta tak, aby na pierwszą przerwę były one gotowe do sprzedaży. Jak zwykle uczniowie i nauczyciele entuzjastycznie i z uśmiechem na ustach kupowali placki, z których pieniądze przeznaczono na Samorząd Uczniowski, czyli na nagrody z konkursów organizowanych przez SU, nagrody na zakończenie roku szkolnego i pomoc dla potrzebujących uczniów z naszej szkoły . Po drugiej przerwie, na stoisku nie było już prawie nic! Dzięki łasuchom z naszej szkoły udało nam się zebrać 472zł.

Bardzo dziękujemy rodzicom za bezinteresowną pomoc i życzliwość  bez Nich ta akcja nie byłaby możliwa.

 

       I jeszcze jedna atrakcja jaka czekała na uczniów tego dnia w naszej szkole. Uczniowie którzy mieli założoną czapkę mikołaja tego dnia byli zwolnieni z odpowiedzi ustnej i otrzymali czekoladowego „mikołajka” od przewodniczącej Rady Rodziców pani Renaty Koniecznej. Myślę, że pomysł się udał na korytarzu szkolnym widać było czerwone czapeczki i udzielał się w ten sposób przedświąteczny klimat.
GMINNY TURNIEJ DWÓCH OGNI

Dnia 6 grudnia 2017 po raz 9 został zorganizowany gminny turniej dwóch ogni. Obok zespołu z Krzycka Wielkiego obecne były również dwie drużyny reprezentujące szkoły w Jezierzycach Kościelnych i Włoszakowicach. Dziewczęta z klas IV-VI rywalizowały ze sobą w systemie „każdy z każdym”, dzięki czemu rozegrano łącznie 3 mecze składające się z dwóch połów po 10 minut.

Po bardzo zaciętej rywalizacji najlepsze okazały się miejscowe zawodniczki, które pewnie wygrały oba pojedynki i zgromadziły na swoim koncie komplet punktów. Na drugiej pozycji uplasowały się reprezentantki Włoszakowic, a najniższy stopień podium przypadł dziewczętom z Jezierzyc Kościelnych. Bez względu na zajęte miejsce wszystkie drużyny otrzymały okazały puchar, dyplom i pamiątkowe medale, ufundowane przez gminę Włoszakowice, a wręczone przez kierownika GOSiR Arkadiusza Szymczaka. Jak przystało na Mikołajki nie mogło się też obyć bez słodkiego upominku.

 

 

 

AUDYCJE MUZYCZNE

W miesiącu listopadzie i grudniu odbyły się w naszej szkole dwie audycje muzyczne - "Indiańskie magiczne Andy" i "Z krecikiem przez świat bajek". Na pierwszym koncercie gościliśmy Indian, którzy zabrali naszych uczniów w magiczne andyjskie góry, aby przedstawić im czasy rdzennych Indian, rozwój ich kultury i muzyki. Natomiast drugi koncert przy dźwiękach banjo i skrzypiec nawiązywał do świata bajek, którego bohaterem był Krecik ze słynnej czeskiej kreskówki.

 


 

 

ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI


Uroczysty apel z okazji rocznicy odzyskania niepodległości przygotowała klasa 7 przy współudziale chóru szkolnego. Artyści nakreślili tło historyczne wydarzeń związanych z tym ważnym dla naszej Ojczysty wydarzeniem. Występom towarzyszyła oprawa artystyczna: biało-czerwone flagi, plakaty i patriotyczne pieśni.

 

 

 

 

 

 

SZKOLNY HALOWY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ


W dniu 9 listopada 2017 r.w ramach turnieju rywalizowały ze sobą trzy drużyny: klasy 7, 2 i 3 gimnazjum. Zespoły musiały się składać co najmniej z 4 zawodników, ale w każdej było kilku uczniów "na zmianę". Truniej został rozegrany systemem "każdy z każdym", tak więc rozegrane zostały 3 mecze 2x10 min.
 

 

Wyniki:
1 miejsce - kl. 3 gim
2 - kl. 7
3 - kl. 2 gimBIEG LICEALISTY Z OKAZJI ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI


 

            Już po raz szósty zorganizowany został Bieg Licealisty we Włoszakowicach z okazji Święta Niepodległości. Listopadowa pogoda spłatała nam małego figla i zawody z dnia 6 listopada zostały przeniesione na dziewiąty dzień listopada - czwartek. Tradycyjnie, naszą szkołę, reprezentowała cała klasa 3 gimnazjum. Bieg odbywał się w dwóch kategoriach wiekowych: klasy 3 gimnazjum i klasy ponadgimnazjalne. W zawodach brały udział wszystkie szkoły z gminy Włoszakowice. Bieg otworzył wójt gminy p. Stanisław Waligóra wraz z dyrektorem Zespołu Szkół we Włoszakowicach p. Tadeuszem Górnym.
            Najszybciej z naszej drużyny trasę biegu pokonał Kacper Pludra, plasując się na drugim miejscu w kwalifikacji ogólnej. W nagrodę otrzymał puchar oraz bon na zakup sprzętu sportowego.

 

 

Gratulujemy!Konkurs plastyczny z j. angielskiego 


            Kolejny konkurs plastyczny z j. angielskiego za nami. Tym razem uczniowie najmłodszych klas wykonywali prace na temat" Moje wakacje". Technika wykonania pracy była dowolna natomiast wszystkie przedstawione przedmioty należało podpisać w j. angielskim. Najbardziej pomysłową pracę wykonała Oliwia Białasik- kl. IIIa. Drugie miejsce zajął Marek Kaczmarek- kl. IIIb. Trzecie miejsce przypadło Ksaweremu Michalewiczowi-kl. I.

Serdecznie gratuluję.

 

 

 

A.Golczak

 

 

The Master Of Spelling

             W naszej szkole po raz pierwszy odbył się konkurs The Master Of Spelling. Uczniowie klas trzecich walczyli o tytuł Mistrza Literowania po angielsku. Konkurs składał się z dwóch etapów. Na każdym szczeblu uczniowie musieli wykazać się dużą znajomością alfabetu. Do zmagań konkursowych zgłosiło się 10 uczniów. Tytuł The Master Of Spelling uzyskała Maria Migdałek. Drugie miejsce zajął Mikołaj Kubiak a trzecie Alex Kubeczko. Zwycięzcy otrzymali nagrody książkowe oraz pamiątkowe dyplomy. Dla wszystkich uczestników przygotowana była słodka niespodzianka.

            Gratuluję i życzę dalszych sukcesów.

 

 

 

A.  Golczak

 

 

GMINNY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ GIMNAZJÓW - ORLIK 2017

            W dniu 25 października 2017 r. nasza szkoła była organizatorem Gminnego Turnieju Piłki Nożnej szkół gimnazjalnych. Pomimo niesprzyjającej aury - padającego ciągle deszczu - w turnieju wzięły udział drużyny wszystkich szkół gminy Włoszakowice. Mecze rozegrane zostały systemem "każdy z każdym". Poziom turnieju był bardzo wyrównany i prawie do ostatniego meczu ważyły się losy poszczególnych drużyn. Nasza reprezentacja jednak już na samym początku zademonstrowała wysoki poziom wygrywając pierwszy mecz z drużyną z Włoszakowic 4:1, a później wygrywając wszystkie spotkania, co w efekcie dało nam pierwsze miejsce w turnieju i tym samym w gminie.

Wyniki spotkań:

 

 

 

 

 

 

A

B

C

D

E

pkt

A

Jezierzyce Kościelne

X

1 : 1

0 : 2

0 : 3

1 : 0

4

B

Bukówiec Górny

1 : 1

X

0 : 3

1 : 3

3 : 0

4

C

Krzycko Wielkie

2 : 0

3 : 0

X

4 : 1

2 : 1

12

D

Włoszakowice

3 : 0

3 : 1

1 : 4

X

3 : 0

9

E

Dłużyna

0 : 1

0 : 3

1 : 2

0 : 3

X

0

 Miejsca:

1 - Krzycko Wielkie
2 - Włoszakowice
3 - Bukówiec Górny
4 - Jezierzyce Kościelne
5 - Dłużyna

            Na zakończenie turnieju przedstawiciel gminy Włoszakowice Arkadiusz Szymczak wręczył wszystkim zespołom pamiątkowe puchary, a zwycięskie zawodnicy zwycięskich drużyn otrzymali medale.
Królem strzelców został Marcel Krawczyk z gimnazjum we Włoszakowicach - zdobywca 5 bramek.
Gratulujemy 1 miejsca naszym reprezentantom!

Zdjęcia

PASOWANIE NA UCZNIA

            Dnia 24.10.2017 r. odbyła się uroczystość pasowania na ucznia. W poczet uczniów Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej przyjęto  22 pierwszoklasistów.  Uroczystość uświetnili zaproszeni goście: Sekretarz Gminy pani Monika Klemenska, Przewodnicząca Rady rodziców pani Renata Konieczna ,Ksiądz Dziekan Artur Rembalski.
            Pierwszoklasiści przygotowali program artystyczny, w którym zaprezentowali swoje umiejętności wokalne i recytatorskie. Wykazali się również wiedzą dotyczącą naszej Ojczyzny i znajomością zasad, które ułatwiają prawidłowe funkcjonowanie w grupie rówieśniczej. Po zapewnieniach, że dzieci lubią swoją szkołę i że w szkole im się bardzo podoba pierwszoklasiści złożyli ślubowanie na sztandar szkoły. Pasowania na uczniów szkoły dokonał pan Dyrektor Józef Sajbura. Uczniowie klasy pierwszej otrzymali pamiątkowe dyplomy i legitymacje szkolne. Pierwszoklasiści otrzymali wyprawki ufundowane przez Radę Rodziców. Do życzeń dołączyli się zaproszeni goście. W imieniu Wójta Gminy życzenia i prezenty złożyła Sekretarz Gminy pani Monika Klemenska. Następnie Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego życzyła sukcesów w nauce oraz zapewniała o pomocy i opiece starszych kolegów w szkole i poza nią. Swoje życzenia i prezenty dla pierwszaków złożyli także uczniowie starszych klas. Rodzice, którzy przybyli w licznym gronie zaprosili wszystkich na „słodkie przyjęcie”.

Zdjęcia

 

Wychowawczyni klasy I

 

 

KONCERT

            W czwartek 19 października br. odbył się koncert październikowy pt. "Elektryzujące dźwięki" skierowany dla klas 6,7,2 i 3 gimnazjum. Podczas audycji uczniowie mogli poznać urządzenia takie jak sampler, looper, multi-efekt, sekwencer, syntezator wstążkowy oraz zobaczyć jak się tworzy muzykę za ich pomocą. Całość okraszona była pięknym brzmieniem trąbki, flugelhornu oraz skrzypiec. Na zakończenie koncertu, kilkoro naszych uczniów zostało zaproszonych do wspólnego grania, co spotkało się z wielkim aplauzem publiczności.
Wszystko prezentowali artyści Maciej Giżejewski i Kacper Grzanka, którzy tworzą grupę Rahad.

 

 

Zdjęcia

I.G.

 

 

 

GMINNY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ KLAS 4 - 6

W dniu 18 października 2017 r. zorganizowany został na Orliku przy naszej szkole w Krzycku Wielkim turniej piłki nożnej, w którym wzięły udział reprezentacje wszystkich 5 szkół podstawowych z terenu gminy Włoszakowice. Zawodnikom podczas rozgrywek sprzyjała piękna, słoneczna pogoda. Poziom rozgrywek był bardzo wyrównany i do ostatniego meczu rozstrzygały się miejsca poszczególnych szkół.
Wyniki spotkań:

 

 

A

B

C

D

E

pkt

A

Włoszakowice

X

1 : 1

3 : 1

0 : 3

3 : 0

7

B

Bukówiec Górny

1 : 1

X

0 : 2

1 : 1

3 : 0

5

C

Jezierzyce Kościelne

1 :3

2 : 0

X

1 : 1

5 : 0

7

D

Krzycko Wielkie

3 : 0

1 : 1

1 : 1

X

3 : 0

9

E

Dłużyna

0 : 3

0 : 3

0 : 5

0 : 3

X

0

Miejsca:
1 - Krzycko Wielkie
2 - Włoszakowice
3 - Jezierzyce Kościelne
4 - Bukówiec Górny
5 - Dłużyna

Na zakończenie rozgrywek wszystkie drużyny otrzymały pamiątkowe puchary, a najlepsze zespoły medale i dyplomy.

Zdjęcia

 

 

Gminne Biegi Przełajowe

    W dniu 9 października 2017 r. zorganizowane zostały w szkole w Dłużynie Gminne Biegi Przełajowe. Naszą szkołę reprezentowało 30 uczniów. Zawodnicy startowali w 3 kat. wiekowych: kl. 4 i młodsi, klasy 5-6, klasy 7, II i III gim. Nasi uczniowie drużynowo wywalczyli 3 miejsce. Najlepszą lokatę - 1 miejsce, uzyskała Kamila Wańska z kl. 6, drugie miejsca zdobyli: Nikola Apolinarska kl. II gim. i Damian Ratajczak kl. 6, 3 miejsce uzyskała Laura Tyczyńska z kl. 5 i Krystian Białasik z kl. 7, piąte lokaty zdobyli: Zuzanna Podgórska kl. II gim., Dominik Skrzypczak z kl. 6 i Wojtek Piasecki z kl. 4a, szóste miejsce uzyskał Michał Leśniak z kl. III gim. Gratulujemy uzyskanych wyników!!

Zdjęcia

 

 

 

Dzień białej koszulki z czerwonym elementem

 Samorząd szkolny ogłosił "Dzień białej koszuli z czerwonym elementem" polegającym na tym, aby każdy uczeń ubrał w piątek 6 października białą koszulę z czerwonym elementem. Tym elementem mógł być dowolny kwiatek, motylek itp.. Dla klas, których uczniowie najliczniej przyjdą przebrani przewidziano nagrody.

 

 

 

SPRZĄTANIE ŚWIATA - PODSUMOWANIE GMINNE

         Dnia 4 października uczniowie z naszej szkoły wzięli udział w kolejnej już edycji sprzątania świata. Tegoroczna impreza odbyła się na Krzyżowcu, a towarzyszyła jej miła atmosfera i mnóstwo atrakcji. Podczas przechadzki po lesie uczestnicy rozwiązywali różne zadania dotyczące lasu i ekologii. Uczniowie z krzyckiej szkoły świetnie poradzili sobie z tym zadaniem, gdyż na 35 punktów zdobyli 34. Na koniec zostało rozpalone ognisko i urządzony poczęstunek. Wszyscy świetnie się bawili i wrócili do szkoły w wesołych nastrojach.

Link do galerii

 

 

 

Marika Walkowiak

 

 

Ogólnopolski  Dzień Głośnego  Czytania

                W tym roku szkolnym społeczność krzyckiej szkoły aktywnie włączyła się w obchody Ogólnopolskiego Dnia Głośnego Czytania. 29 września aktyw biblioteczny zaprosił najpierw uczniów klas młodszych ( pierwszej i trzecich), a później klas starszych (od czwartej szkoły podstawowej do trzeciej gimnazjum) do wysłuchania głośnego czytania fragmentów książek w świetlicy szkolnej. Biletem wstępu były estetycznie wykonane zakładki do książek.

                Uczniowie przynieśli ze sobą koce, poduszki, pluszaki i ulubione książki. Aktyw zadbał o wystrój pomieszczenia, obecność maskotki bibliotecznej (nazwanej przez uczniów Czytunia Książkomiła), zorganizował wystawkę książek polecanych przez bibliotekę szkolną. Młodsi uczniowie wysłuchali fragmentu książki Grzegorza Kasdepke Drużyna Pani Miłki, czyli o szacunku, odwadze i innych wartościach, który przeczytała pani bibliotekarka, a starsi opowiadania ze zbioru Gorzka czekolada i inne opowiadania o ważnych sprawach w wykonaniu uczniów klasy drugiej gimnazjum – Mariki Walkowiak i Krzysztofa Gordziejewskiego.

                Akcja głośnego czytania spodobała się uczestnikom. Kilkoro uczniów z klasy siódmej i trzeciej gimnazjum przygotowało i zaprezentowało w tym dniu na forum klasy fragmenty swoich ulubionych książek.

Barbara Leszkowicz-Barszcz

 

Sprzątanie Świata

    W dniu 20 września 2017 r. uczniowie wszystkich klas uczestniczyli, jak co roku, w akcji "Sprzątanie Świata". Każda klasa miała wyznaczony rejon sprzątania w naszej miejscowości. Uczniowie wędrowali z workami przeznaczonymi do selektywnej zbiórki śmieci, tak aby można było odzyskać maksymalnie dużo w ramach recyklingu. Po godzinie sprzątania okazało się, ku naszemu zadowoleniu, że tym razem ilość zebranych śmieci była niewielka. Mamy nadzieję, że to dobra oznaka wrażliwości naszych mieszkańców na ład i porządek otoczenia.

 

 

 

ROK SZKOLNY 2016/2017

Gminny Turniej Strzelecki

    Kilkuletnią tradycją stało się już, że co roku na przełomie lutego i marca Włoszakowickie Bractwo Kurkowe w porozumieniu z LOK Leszno, organizują dla pierwszych klas gimnazjalnych szkół gminy Włoszakowice turniej strzelecki. W turnieju biorą udział wszyscy uczniowie danej klasy. Każdy uczeń oddaje 13 strzałów z wiatrówki do tarczy z odległości 10 m.
Nasi uczniowie wyjechali na strzelnicę do Włoszakowic w dniu 1 marca 2017 r. Byliśmy pierwszą szkołą, która wykonywała strzelanie, więc trudno przewidywać ostateczne wyniki, ale najwięcej punktów w klasie "wystrzelała" Zuzanna Podgórska - 76 na 100, 73 punkty uzyskał Daniel Hałupka, a 72 Amelia Stachowska.
Dopiero, gdy wszystkie szkoły zakończą strzelanie, nastąpi rozstrzygnięcie turnieju.
    Mamy nadzieję, że ostateczny wynik będzie nawiązywał do sukcesów z lat ubiegłych, gdy kilkukrotnie zdobywaliśmy pierwsze miejsca.

 

Stypendia

          W dniu 27 lutego 2017 r. zorganizowany został apel, na którym dyrektor szkoły p. Józef Sajbura uroczyście wręczył stypendia naukowe najlepszym uczniom naszej szkoły. Stypendia zostały przyznane uczniom, którzy  po pierwszym semestrze bieżącego roku szkolnego uzyskali  odpowiednio wysoką średnią ocen.
Dla szkoły podstawowej wymagana minimalna średnia to 5,25, a dla gimnazjum to 5,2.
W szkole podstawowej wymaganą średnią uzyskało troje uczniów z klasy piątej: Kamil Łukaszewski (5.57), Nastazja Szwarc (5,36), Agnieszka Białasik (5,28). W gimnazjum tylko jeden uczeń z klasy 3 gimnazjum: Nikodem Michalski (5,58).

Gratulujemy!!

 

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej

                Dnia 23 lutego 2017 r. nasza szkoła była gospodarzem gminnego etapu OTWP. Jak co roku turniej organizowany jest pod hasłem "Młodzież zapobiega pożarom" i biorą w nim udział uczniowie ze wszystkich szkół naszej gminy. Każdą szkołę może  reprezentować dwoje uczniów w poszczególnych kategoriach wiekowych: szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne.
W ramach turnieju zawodnicy w części  pierwszej rozwiązują pisemny test, z którego po trójce najwyżej punktowanych awansuje do kolejnego - drugiego etapu. Etap drugi to pytania ustne, z których dwa są teoretyczne, a trzecie dotyczy znajomości sprzętu pożarniczo-ratowniczego.
Naszą szkołę reprezentowali:
sp - Franek Kędziora i Tomek Piasecki (kl.6), gimnazjum - Zuzanna Lipowa i Kacper Pludra (kl. 1 gimn.)

Wszyscy nasi zawodnicy awansowali do rundy drugiej i ostatecznie zdobyli czołowe miejsca:
SP 1 miejsce - Franek Kędziora, 2 - Tomek Piasecki, Gim. 1 - Zuzanna Lipowa, 2 - Kacper Pludra.
Oprócz gratulacji i dyplomów uczestnicy otrzymali, w ramach nagrody, talony do realizacji w sklepie sportowym.
Uczniowie, którzy zajęli pierwsze miejsca reprezentować będą naszą gminę w rozgrywkach powiatowych w Lesznie - powodzenia!

 

Gminny Konkurs Wiedzy Sportowej

                 Dnia 26 stycznia na sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Krzycku Wielkim odbył się Gminny Turniej Wiedzy Sportowej.

Turniej podzielony był na dwie kategorie: szkoły podstawowe i gimnazja. W obu kategoriach reprezentantów wystawiły cztery zespoły szkół z terenu naszej gminy: ZS w Bukówcu Górnym, ZS w Jezierzycach Kościelnych, ZSO we Włoszakowicach oraz gospodarze - ZS w Krzycku Wielkim.  Uczniowie mieli za zadanie wypełnić test składający się z 20 pytań. Na rozwiązanie testu uczniowie mieli 20 minut. Pytania dotyczyły ogólnej wiedzy min. o igrzyskach olimpijskich, mistrzostwach świata, mistrzostwach Europy, zasadach gier zespołowych. Do wyłonienia III miejsca w kategorii szkół gimnazjalnych potrzebna była dogrywka, a do wyłonienia III miejsca w kategorii szkół podstawowych aż dwie dogrywki.

Zwycięzcy w poszczególnych kategoriach:

- szkoły podstawowe: Amadeusz Langner – ZSO we Włoszakowicach, Tomasz Piasecki – ZS w Krzycku Wielkim, Oliwia Kozar – ZS w Jezierzycach;

- gimnazjum: Kacper Matysiak – ZSO we Włoszakowicach, Artur Zawidzki – ZS w Krzycku Wielkim, Bartosz Kubacki – ZS w Krzycku Wielkim.

Na wszystkich czekał słodki upominek ufundowany przez Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji. Ponadto wymienieni wyżej uczniowie otrzymali bony do wykorzystania w sklepie sportowym, również sfinansowane ze środków GOSiR za co bardzo dziękujemy.

 

Gminny Turniej Tenisa Stołowego

                W dniu 21 stycznia 2017 r. nasza szkoła była organizatorem Gminnego Turnieju Tenisa Stołowego w kategorii szkół podstawowych i gimnazjalnych. W turnieju konkurowały ze sobą dziewczęta i chłopcy. W wyniku wyrównanych rozgrywek nasi uczniowie zajęli czołowe miejsca w trzech kategoriach.

Szkoły podstawowe:
dziewczęta
1 miejsce - Julia Kostrowska, 2 miejsce - Marta Mejza, 3 - Kamila Wańska (wszystkie zawodniczki z SP Krzycko Wielkie)
chłopcy
1 - Marcin Nowaczyk (Krzycko), 2 - Joachim Ławecki (Włoszakowice), 3 - Alan Malepszy (Krzycko)

Gimnazjum:
dziewczęta
1 - Zuzanna Kot (Krzycko), 2 - Natalia Szulc (Włoszakowice), 3 - Gabrysia Drobnik (Krzycko)
chłopcy
1 - Patryk Szulc (Włoszakowice), 2 - Łukasz Eliger (Jezierzyce K.), 3 - Wojciech Maćkowiak (Włoszakowice)

Gratulujemy!

 

WOŚP w Krzycku 2017 r.

                Dnia 15 stycznia 2017 roku na sali wiejskiej w Krzycku Wielkim odbył się 25 finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Zbiórkę rozpoczęliśmy pod kościołem w Krzycku Małym, a następnie pieniądze można było wrzucać do puszek podczas imprezy. Rozpoczęliśmy o godzinie 15 konkursem dla najmłodszych, na najlepsze przebranie. W międzyczasie odbywały się tańce m.in. Kaczuszki, pociąg, makarena, które prowadziła Pani Izabela Górna. Od początku można było zakupić cegiełki, które brały udział w losowaniu nagród, gdzie główną nagrodą był tablet. Kawiarenka kusiła wypiekami naszych rodziców. Niedzielne popołudnie uświetnił również występ mażoretek reprezentujących zespół Twins z Włoszakowic.

            W sumie zebraliśmy około 3800 zł. Bardzo dziękujemy wszystkim darczyńcą oraz osobom, dzięki którym mogliśmy zorganizować tegoroczny finał.

 

                                                                                                      Zuzanna Lipowa

JASEŁKA 2016

            Dzień 22 grudnia w naszej szkole, to dzień szczególny - ostatni dzień nauki w 2016 roku i jednocześnie ostatni przed pięknymi świętami Bożego Narodzenia. Wszyscy uczniowie przyszli tego dnia odświętnie ubrani, a z klas i świetlicy szkolnej rozchodziły się zapachy wigilijnych potraw. Po pierwszej lekcji wszyscy zgromadzili się na sali widowiskowej tuż obok szkoły. Klasa szósta i chór szkolny pod opieką i kierownictwem p. Izabeli Górnej i Tomasza Dyby przygotowali uroczystość tzw. jasełka. Tym razem była to inscenizacja "Opowieści Wigilijnej". Główną rolę zagrał Amadeusz Walkowiak. Wszyscy aktorzy świetnie odegrali swoje role, a chór szkolny uświetnił uroczystość kolędami.  Julia Janowicz pięknie zagrała na skrzypcach kilka kolęd, a uczniowie klasy piątej zespołowo zagrali na cymbałkach dwie piosenki świąteczne. Nie zabrakło również świątecznych i noworocznych życzeń od księdza proboszcza Artura Rembalskiego i dyrektora szkoły Józefa Sajbury.
    Na zakończenie uroczystości wręczono nagrody oraz ogłoszono wyniki konkursu na najładniejszą bombkę choinkową oraz konkursu na nazwę maskotki w bibliotece szkolnej.

 

SIŁOWNIA

     W dniu 21 grudnia dotarła do naszej szkoły przesyłka zawierająca elementy siłowni sportowej. Szczególnie podekscytowani byli uczniowie klasy 3 gimnazjum, którzy z wielkim zapałem zaangażowali się w rozpakowywanie wielu ciężkich katonów. Podjęli się też niełatwego zadania złożenia przyrządów do ćwiczeń takich jak ławeczki, rowery, bieżnia elektryczna i zestawu typu "atlas". Bardzo cieszy wszystkich perspektywa możliwości zajęć w tworzonej właśnie siłowni. Na pewno wpłynie to pozytywnie na poziom sprawności fizycznej naszych uczniów i nauczycieli :)

 

 

 

TURNIEJ PIŁKI RĘCZNEJ KLAS 4

            W piątek 16 grudnia na hali sportowo-środowiskowej we Włoszakowicach po raz kolejny zagościli młodzi szczypiorniści. Tym razem cztery drużyny reprezentujące szkoły podstawowe z terenu naszej gminy walczyły o awans do Turnieju Piłki Ręcznej o Puchar Starosty Leszczyńskiego.

            Do rozgrywek eliminacyjnych przystąpiły reprezentacje Bukówca Górnego, Jezierzyc Kościelnych, Krzycka Wielkiego i Włoszakowic, złożone z uczniów klas IV szkoły podstawowej. Wspierane przez własnych kibiców drużyny tradycyjnie rywalizowały ze sobą w systemie „każdy z każdym”. Dzięki temu przeprowadzono łącznie aż 6 niezwykle emocjonujących spotkań, wszystkie o długości 15 minut.

            Po bardzo zaciętej rywalizacji ostatecznym zwycięzcą turnieju zostali uczniowie z miejscowego Zespołu Szkół Ogólnokształcących, którzy na co dzień występują w barwach SPR GZK Włoszakowice. Tym samym to oni będą reprezentować naszą gminę podczas zawodów o najważniejsze trofeum w powiecie leszczyńskim. Szansę na awans zachowali również piłkarze z Bukówca Górnego, którym w piątkowych zawodach udało się zająć bardzo wysoką drugą lokatę. Na podium zmieścili się jeszcze  reprezentanci Krzycka Wielkiego, a czwarta pozycja przypadła ekipie z Jezierzyc Kościelnych. Bez względu na końcowy wynik wszystkie drużyny otrzymały słodkie niespodzianki, wręczone przez prezesa GZK Rafała Jagodzika i kierownika GOSiR Arkadiusza Szymczaka.

Wyniki wszystkich piątkowych meczów przedstawiają się następująco:

ZSO Włoszakowice – ZS Krzycko Wielkie   5:2

ZS Bukówiec Górny – Jezierzyce Kościelne   2:0

ZS Krzycko Wielkie – ZS Bukówiec Górny   2:3

ZS Jezierzyce Kościelne – ZS Krzycko Wielkie   1:1

ZS Bukówiec Górny – ZSO Włoszakowice   1:2        

ZS Jezierzyce Kościelne – ZSO Włoszakowice   0:4

 

 

KONKURS ŚWIĄTECZNY

        Samorząd szkolny w miesiącu grudniu zorganizował świąteczny konkurs polegający na wykonaniu bombki. W konkursie wzięło udział aż 31 uczniów ze Szkoły Podstawowej i Gimnazjum. Komisja miała trudne zadanie ponieważ prace były bardzo ładne oraz wykonano je różnymi technikami. W rezultacie przyznano:

1 miejsce  Natalia Pawłowska, Amelia Wiśniewska, Tatiana Poloch

2 miejsce Krystian Białasik, Kasia Budzińska i Zosia Budzińska

3 miejsce Wiktoria Kulas, Klaudia Kicińska, Kamila Wańska

Wyróżnienie  Bartosz Tomiak

I. G.

 

Pierniki w klasie 3b

     W klasie 3b tradycją stało się coroczne wypiekanie pierników, które miało miejsce dnia 14.12.2016 r. w szkolnej klasopracowni gospodarstwa domowego. Wspaniałe aromatyczne ciasto przygotowała mama ucznia z klasy. Przed  przystąpieniem do piernikowego wezwania dzieci umyły ręce i założyły fartuszki. W czasie zajęć uczniowie zostali wdrożeni do przestrzegania higieny podczas prac kulinarnych. Celem zajęć było: rozwijanie samodzielności, umiejętności zgodnej pracy w zespole, oraz podtrzymywanie tradycji wypieku świątecznych pierników przed świętami Bożego Narodzenia. Uczniowie samodzielnie wałkowali ciasto, wykrawali pierniki i układali na blaszce. Rozwijali wyobraźnię podczas lukrowania i dekorowania pierników według własnego pomysłu. Przeżywali radość ze wspólnego działania. Własnoręcznie wykonane pierniki bardzo smakowały dzieciom podczas wigilii klasowej.

J. Dolczewska

 

GÓRA GROSZA 2016

    Co roku, na przełomie  listopada i grudnia, w krzyckiej Szkole, już XVII raz odbywa się wielka zbiórka monet, pt. Góra Grosza. Celem na który zbierane są te drobne monety, jest pomoc dzieciom, które wychowują się poza swoją rodziną. Najważniejszym celem akcji jest działanie edukacyjne – pokazanie najmłodszym, jaką siłę stanowić może niewielka pomoc wielu ludzi i wspólne działanie dla dobra potrzebujących.

            W naszej szkole w takiej zbiórce wzięły udział wszystkie klasy natomiast

I miejsce- klasa 5 zebrała 134,92zł,
II miejsce- klasa 2a zebrała 63,39zł,
III miejsce- klasa 2b zebrała 61,8zł.

 klasa 3a - 59,44zł, klasa 3b - 31,34zł, klasa 4 - 53,23zł ,klasa 6 - 14,10zł, klasa 1gim - 32,53zł, klasa 2gim - 44,13zł, klasa 3gim - 0zł. Razem zebraliśmy 494,88zł

Wiktoria K.

 

 

MIKOŁAJKI 2016

   Podczas tegorocznych Mikołajek na uczniów Zespołu Szkół w Krzycku Wielkim czekały liczne atrakcje. Jedną z nich był Turniej Dwóch Ogni, w którym wzięły udział dziewczęta reprezentujące okoliczne szkoły podstawowe.

            Oficjalnego otwarcia rozgrywanego już po raz VIII turnieju i powitania wszystkich zgromadzonych dokonała główna organizatorka zawodów Alicja Kot. Obok zespołu z Krzycka Wielkiego obecne były również dwie drużyny reprezentujące szkoły w Jezierzycach Kościelnych i Włoszakowicach. Dziewczęta z klas IV-VI rywalizowały ze sobą w systemie „każdy z każdym”, dzięki czemu rozegrano łącznie 3 mecze składające się z dwóch połów po 10 minut. Wyniki poszczególnych spotkań przedstawiają się następująco:

Krzycko Wielkie – Jezierzyce Kościelne   35:6

Jezierzyce Kościelne – Włoszakowice   14:24

Krzycko Wielkie – Włoszakowice   39:19

Po bardzo zaciętej rywalizacji najlepsze okazały się miejscowe zawodniczki, które pewnie wygrały oba pojedynki i zgromadziły na swoim koncie komplet punktów. Na drugiej pozycji uplasowały się reprezentantki Włoszakowic, a najniższy stopień podium przypadł dziewczętom z Jezierzyc Kościelnych. Bez względu na zajęte miejsce wszystkie drużyny otrzymały okazały puchar, dyplom i pamiątkowe medale, ufundowane przez gminę Włoszakowice, a wręczone przez kierownika GOSiR Arkadiusza Szymczaka. Jak przystało na Mikołajki nie mogło się też obyć bez słodkiego upominku.

            Poza wspomnianym turniejem na uczniów krzyckiej szkoły czekały również inne niespodzianki. Na korytarzu prowadzono sprzedaż ciasta, a każdy kto przyszedł na lekcje w mikołajkowej czapce nie musiał obawiać się niespodziewanej „odpytki” czy kartkówki. Przedświąteczny klimat udzielił się nawet szkolnej maskotce, która tego dnia przywdziała czerwone ubranko.

 

 

TYMBARK 2016

    Dnia 14 listopada 2016 roku na orliku w Krzycku Wielkim został rozegrany mecz  turnieju „Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku” na etapie powiatowym pomiędzy szkołą z Górki Duchownej, a gospodarzami turnieju Krzyckiem Wielkim. W pierwszej połowie to dziewczęta z krzyckiej szkoły dominowały prowadząc 2:0. Bramki strzelała Kamila Wańska, w drugiej połowie dziewczyny z Górki wyrównały na 2:2. W 5 minutowej dogrywce to goście strzelili decydującą bramkę i w ten sposób turniej zakończył się wynikiem 3:2 dla Górki Duchownej. I to ta szkoła będzie rozgrywała kolejne spotkania na etapie wojewódzkim.

            Organizatorem Turnieju jest Polski Związek Piłki Nożnej, a sponsorem głównym jest  firma Tymbark. Główne cele Turnieju to popularyzacja aktywnego stylu życia wśród uczniów szkół podstawowych, wyłanianie piłkarskich talentów oraz spełnianie dziecięcych marzeń.

 

A.K.

APEL - ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

 

    W dniu 10 listopada na sali widowiskowej obok naszej szkoły zorganizowany został uroczysty apel z okazji Narodowego Święta Niepodległości. W apelu wzięli udział wszyscy uczniowie naszej szkoły oraz grono pedagogiczne. Uczniowie, dla podkreślenia odświętnego charakteru tej uroczystości, ubrani byli w stroje galowe przyozdobione biało-czerwonymi kotylionami.

            Uroczysty apel uświetniony został występem chóru szkolnego oraz bardzo ciekawym przedstawieniem w wykonaniu uczniów klasy 3 gimnazjum.

            Nauczycielom i uczniom bardzo dziękujemy za wzruszającą i pięknie przygotowaną uroczystość.

 

 

 

  

BIEG LICEALISTY


 

            W dniu 9 listopada prawie wszyscy uczniowie z klasy 3 gimnazjum wyjechali do Włoszakowic aby wziąć udział w tradycyjnym już Biegu Licealisty organizowanym z okazji Narodowego Święta Niepodległości. Dla podkreślenia tej okazji, nasi uczniowie zabrali ze sobą różne akcesoria w narodowych, biało-czerwonych barwach. Były to biało-czerwone koszulki, czapeczki, chusty, szaliki a także flagi, z którymi ruszyli na trasę biegu.

            Wśród naszych zawodników najlepsze miejsce (6) zajął Kacper Podgórski, który otrzymał z rąk wójta gminy Włoszakowice, p. Stanisława  Waligórę bon do realizacji w sklepie sportowym. Bieg odbył się w radosnej atmosferze, a słoneczna pogoda jeszcze bardziej wpłynęła na miłą atmosferę sportowej rywalizacji.

 

 

 

 

 

GMINNE BIEGI PRZEŁAJOWE

W dniu 21 października 2016 r.(piątek) 27 uczniów naszej szkoły wzięło udział w Gminnych Biegach Przełajowych organizowanych w Dłużynie. Warunki były d

ość trudne, bo dokuczał chłodny wiatr, ale nasi zawodnicy spisali się doskonale.

W kat. K12 pierwsze miejsce wybiegała Zuzanna Podgórska, a drugie Marta Mejza
W kat. M12 pierwsze miejsce zajął Krystian Białasik, a trzecie Amadeusz Walkowiak
W kat.K14 drugie miejsce - Nikola Apolinarska
W kat.M14 pierwsze miejsce zajął Michał Leśniak
W kat.M15 pierwsze miejsce zajął Kacper Podgórski

W kwalifikacji drużynowej nasza szkoła uzyskała pierwsze miejsce w kategorii gimnazjum i drugie miejsce w kat. szkół podstawowych.
Zawodnicy za zajęte miejsca otrzymali medale i dyplomy, a szkoły okazałe puchary.

 
SPOTKANIE Z PRACOWNIKIEM MONAR-u

W dniu 20 października 2016 r. dla rodziców i nauczycieli zorganizowane zostało przez naszą szkołę spotkanie z pracownikiem MONAR-u  z Leszna. Tematem prelekcji były zagadnienia związane z niebezpieczeństwem zażywania przez dzieci i młodzież substancji niebezpiecznych, czyli "dopalaczy", narkotyków, leków itp. Prelegentka w bardzo fachowy i obrazowy sposób przekazała ciekawe i pouczające informacje na ten ważny temat. Zagrożenie dla zdrowia i życia młodych ludzi związane z zażywaniem niebezpiecznych substancji jest ogromne i dlatego warto zrobić wszystko aby zareagować w odpowiedni sposób.

  

 

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

W przeddzień święta w naszej szkole przygotowana została uroczystość  uświetniająca obchody tzw. Dnia Nauczyciela. Uczniowie pod opieką p. Izabeli Górnej i p. Alicji Kaczmarek w brawurowy sposób odegrali zabawne scenki z życia grona pedagogicznego, nie zabrakło też świetnych piosenek z doskonałymi tekstami, w których wstąpili przebrani pomysłowo uczniowie. Uroczystość uświetniły występy zespołu tanecznego "Jednorożce", który zademonstrował dynamiczny układ taneczny.
Podczas uroczystości życzenia dla pracowników szkoły złożyła przewodnicząca Rady Rodziców p. Renata Konieczna także dyrektor szkoły p. Józef Sajbura, który również wręczył nagrody dla pracowników naszej placówki.

 

ORLIK 2016

Dnia 12 października 2016 roku na orliku przy ZS Krzycko Wielkie został zorganizowany Gminny turniej piłki nożnej chłopców szkół podstawowych „Orlik 2016”. Do rywalizacji stanęły 3 szkoły z naszej gminy: ZS Jezierzyce Kościelne, ZS Włoszakowice i ZS Krzycko Wielkie jako gospodarz imprezy.

Chłopcy w składach 6 osobowych rozegrali po dwa spotkania systemem „każdy z każdym”. Mecze trawy 20 minut (2 x 10min). Pogoda nie dopisywała, ale turniej odbywał się w sportowej atmosferze, spotkania były bardzo wyrównane. Pierwszy mecz pomiędzy Krzyckiem, a Włoszakowicami zakończył się wynikiem 2 : 0 – bramki dla Krzycka zdobyli Krystian Białasik i Alan Malepszy.
            Drugie spotkanie Krzycko – Jezierzyce 3 : 0, bramki zdobyli Oskar Kulas i dwie Alan Malepszy. Trzeci mecz Włoszakowice – Jezierzyce 3 : 2, bramki dla Włoszakowic strzelali Joachim Ławecki, Dominik Gnurt i dwie Amadeusz Langner, natomiast strzelcami w drużynie Jezierzyc byli Mateusz Ławniczak i Kacper Zadworny.

Szkoły uplasowały się na następujących miejscach:
 I – Krzycko Wielkie,
II – Włoszakowice,
III – Jezierzyce.
 Każdy zawodnik otrzymał medal i słodki upominek , a drużyny puchary i dyplomy.

Bardzo dziękujemy Gminie Włoszakowice  i Gminnemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji za zakup nagród.

JABŁUSZKO

W naszej szkole dnia 11 października br. zorganizowana została akcja charytatywna „Jabłuszko”. Udało nam się zebrać 233 zł. Dochód z akcji będzie przekazany na rachunek bankowy fundacji „Zdążyć z Pomocą” na rzecz Dobrusi. Zbiórka cieszyła się dużym zainteresowaniem, dzieci bardzo chciały pomóc dziewczynce kupując owoce. Na pierwszej przerwie wszystkie jabłka zostały wykupione, ponieważ ich ilość była ograniczona dla wszystkich szkół i przedszkoli.

 

 

GMINNY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ CHŁOPCÓW GIMNAZJADA

            W dniu 10 października nasza szkoła była organizatorem turnieju piłki nożnej chłopców na "Orliku". W rozgrywkach brały udział drużyny z gimnazjum Włoszakowice, Jezierzyce Kościelne i Krzycka Wielkiego.
Mecze zostały rozegrane systemem "każdy z każdym" i ich wynik był następujący":
Krzycko W. - Jezierzyce K. 7 : 1
Włoszakowice - Krzycko W. 2 : 1
Jezierzyce K. - Włoszakowice 1 :11
1 miejsce - Włoszakowice
2 - Krzycko Wielkie
3 - Jezierzyce Kościelne
Zawodnicy nagrodzeni zostali medalami, a drużyny otrzymały pamiątkowe puchary ufundowane przez Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji we Włoszakowicach 

DZIEŃ TAŃCA

W dniu 30 września 2016 r. na boisku szkolnym, podczas przerwy rozstawiany został sprzęt nagłaśniający z którego popłynęła głośna, rytmiczna muzyka, a uczniowie wszystkich klas mogli przyłączyć się do wspólnego tańca. Taniec entuzjastycznie prowadziły dziewczęta z klasy 2 gimnazjum, które samodzielnie wymyślają układy gimnastyczne w rytmie muzyki i przyciągają do tej formy ruchu młodsze koleżanki. To właśnie one, z własnej inicjatywy, utworzyły zespół taneczny "Jednorożce", w ramach którego przygotowują ciekawe i żywiołowe układy taneczne. Życzymy wytrwałości, pomysłowości i dobrej zabawy!

 

 

 

JEDNOROŻCE

    Do dnia 16 września trwały zapisy do zespołu tanecznego "Jednorożce", którego inicjatorkami są dziewczęta z 2 klasy gimnazjum. Dziewczęta samodzielnie opracowują układy gimnastyczne w rytm muzyki i zapraszają wszystkie chętnie dziewczęta z naszej szkoły do wspólnego treningu i zabawy. Zajęcia odbywają się na sali gimnastycznej w ramach zajęć dodatkowych tzw. SKS, w co drugi czwartek w godz. 14:20 - 15:30.

 

Piłka nożna halowa

            W dniu 6 kwietnia 2016 r. drużyna dziewcząt z naszego gimnazjum brała udział w Gminnym turniej piłki nożnej halowej. W rozgrywkach brały jeszcze udział drużyny z Włoszakowic i Dłużyny. Turniej rozegrany został systemem "każdy z każdym". Masze reprezentantki wygrały pierwszy mecz z Dłużyną 7:1, a drugi z Włoszakowicami 4:0, co zapewniło im 1 miejsce w turnieju. Miejsce drugie wywalczyła drużyna z Dłużyny.

W składzie naszej reprezentacji grały:


 1. Weronika Majer
 2. Wiktoria Majer
 3. Laura Drobnik
 4. Marika Stachowska
 5. Matylda Obiegała
 6. Wiktoria Poniży
 7. Gabriela Nadolna
 8. Oliwia Kołodziejczyk

Gratulujemy!

 

 

 


Orkiestra w szkole 

            W środę 6 kwietnia br. gościliśmy w naszej szkole przedstawicieli Młodzieżowej Orkiestry Dętej "BLUE  BRASS  BAND" z Włoszakowic. Uczniowie klas 4-6 S.P. mogli na żywo zobaczyć rodzinę instrumentów dętych. Spotkanie to miało na celu zachęcenia uczniów naszej szkoły do wstąpienia w szeregi orkiestry. Na końcu prezentacji usłyszeliśmy kilka utworów w wykonaniu orkiestry.

 

Szkolny  Konkurs Piosenki

 1 kwietnia br. w naszej szkole odbył  się Szkolny Konkurs Piosenki, który cieszył się wielkim zainteresowaniem wśród uczniów. Każdy mógł samodzielnie wybrać piosenkę i ją zaprezentować przed Jury w składzie Pan Szymon Gąda, Pani Izabela Górna oraz Weronika Majer i Matylda Obiegała z kl.3 gimnazjum. Do konkursu przystąpiło 21 uczniów w dwóch kategoriach wiekowych kl. 1-3 Sp. i 4-6 Sp. i gimnazjum.


 

1-3 Sp.

I     miejsce- Amelia Wiśniewska z kl.3

II   miejsce-  Eliza Lorenz z kl.3

III Miejsce-  Monika Tomowiak z kl.1a

 

4-6 Sp. i gimnazjum

I    miejsce - Wiktoria Skopińska z kl.5

II  miejsce -  duet Wiktoria Michalewicz i Zuzanna Podgórska z kl.6

III miejsce-  Jakub Józefczak  z kl.5

Wyróżnienie dla Julii Janowicz z kl.5


 

 

Wszystkim nagrodzonym gratulujemy!!!

Izabela Górna

 


OTWP - etap powiatowy

 

            W dniu 22 marca 2016 r. w budynku Państwowej Straży Pożarnej w Lesznie zorganizowany został w ramach Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej - Młodzież Zapobiega Pożarom turniej powiatowy. Naszą gminę w kategorii szkół podstawowych reprezentował Franek Kędziora - uczeń klasy 5.

Tym razem rywalizacja była znacznie trudniejsza i nasz uczeń uzyskał 5 miejsce. Jako nagrodę otrzymał piękną i dużą maskotkę w postaci psa ubranego w bojowy mundur strażacki. Frankowi gratulujemy i mamy nadzieję, że za rok uda się awansować do szczebla wojewódzkiego.

 


Rejonowy Turniej Coca-cola

 

             W dniu 21 marca dziewczęta z gimnazjum w składzie:

 1. Weronika Majer
 2. Wiktoria Majer
 3. Laura Drobnik
 4. Gabriela Drobnik
 5. Matylda Obiegała
 6. Wiktoria Poniży
 7. Gabriela Nadolna 

           

wzięły udział w kolejnej już edycji rozgrywek piłki nożnej Coca-cola. Rozgrywki dobyły się na "Orliku" w Lipnie i brało w nich udział 6 drużyn. Pogoda niestety nie sprzyjała, było zimno i wietrznie, a nawet momentami padał deszcz. Naszej drużynie zabrakło trochę szczęścia, pomimo zaciętej walce i  zwycięstw wystarczyła jedna porażka i zamiast awansu wylądowaliśmy na 4 pozycji.

 

Gminny Turniej Piłki nożnej halowej chłopców

            W dniu 9 marca 2016 r. chłopcy z klas 2 i 1 gimnazjum reprezentowali naszą szkołę w turnieju gminnym, który zorganizowany został na hali we Włoszakowicach. W wyniku rywalizacji zajęli 2 miejsce przegrywając z drużyną z Włoszakowic. Na zakończenie zespół otrzymał pamiątkowy puchar i dyplom.

 

W turnieju nasze gimnazjum reprezentowali:
 

 1. Kacper Podgórski

   

 2. Krystian Wieczorek

   

 3. Eryk Lorenz

   

 4. Kuba Kubacki

   

 5. Artur Zawidzki

   

 6. Bartek Kubacki

   

 7. Sergiusz Marcinkowski

   

 8. Kacper Łeszyk

   

 9. Nikolas Cichoszewski
 

Gminny Turniej Piłki Nożnej Halowej

W dniu 1 marca 2016 r. drużyna naszych chłopców ze szkoły podstawowej wyjechała na włoszakowicką halę sportową, aby tam rozegrać turniej. Zacięty finałowy mecz nasi młodzi zawodnicy rozstrzygnęli na swoją korzyść wygrywając z zespołem z Włoszakowic 9:6.

 

 

 

 

 

 

 

Gminny Turniej Siatkówki

W dniu 26 lutego 2016 r. nasza szkoła była gospodarzem i organizatorem Gminnego Turnieju Siatkówki Chłopców szkół gimnazjalnych. W zawodach wzięły udział drużyny z Bukówca Górnego, Włoszakowic i Krzycka Wielkiego.

Turniej rozegrano systemem "każdy z każdym" . Mecze stały na wysokim i wyrównanym poziomie. Najwięcej emocji wzbudziło ostatnie spotkanie Włoszakowice - Krzycko, w którym konieczne było rozegranie tie-break'a rozstrzygniętego na korzyść gospodarzy.

Każda drużyna otrzymała pamiątkowe dyplomy i puchary ufundowane przez gminę Włoszakowice.

 

 

Wyniki spotkań:

Włoszakowice - Bukówiec G. 2:0 (25:18), (25:21)

Bukówiec G. - Krzycko W. 0:2 (15:25), (8:25)

Krzycko Wielkie - Włoszakowice 2:1 (12:25), (25:20), (25:12)

 

Gminny Turniej Tenisa Stołowego

W dniu 23 lutego zorganizowany został w naszej szkole Gminny Turniej Tenisa Stołowego szkół gimnazjalnych. W wyniku rywalizacji najlepsi okazali się uczniowie z gimnazjum w Dłużynie

Kat. dziewcząt:

1 miejsce - Estera Pusiak (Dłużyna)
2 miejsce - Żaneta Pieśniak (Dłużyna)
3 miejsce - Wiktoria Majer (Krzycko Wielkie)

Kat. chłopców:

1 miejsce - Krystian Otto (Dłużyna)
2 miejsce - Jacek Nędzyk (Dłużyna)
3 miejsce - Szymon Nowaczyk (Krzycko Wielkie)

 

 

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej

 

9 lutego zorganizowany został szkolny etap eliminacji. W wyniku rywalizacji do etapu gminnego zakwalifikowały się trzy osoby:
z gimnazjum - Zuzanna Lipowa (kl. 1 gimn.), Michał Kopka (kl. 3 gimn.)
z szkoły podstawowej - Franciszek Kędziora (kl. 5).
Gminny etap turnieju zorganizowany został w Dłużynie w dniu 17 lutego b.r.
Po części pisemnej, która miała formę testu, do finału zakwalifikowali się z naszej szkoły Michał Kopka (w grupie gimnazjum) i Franciszek Kędziora (s.p.). Franek uzyskał w części testowej największą liczbę punktów. 
Część ustna była bardzo wyrównana. Składała się z dwóch pytań teoretycznych i jednego związanego ze znajomością sprzętu pożarniczego.
W wyniku rywalizacji Michał Kopka uzyskał 4 lokatę. Franek natomiast wykazał się zdecydowanie najlepszą wiedzą i zajął 1 miejsce.
Zdobywcy pierwszych miejsc w swoich kategoriach będą reprezentować naszą gminę w zawodach powiatowych. Frankowi gratulujemy i życzymy sukcesów w kolejnych etapach turnieju!

 

 

 


Turniej Szachowy

 

W dniu 11 lutego dwie uczennice (siostry) z naszej szkoły: Michalina Ratajczak i Magdalena Ratajczak wzięły udział w Powiatowym Turnieju Szachowym, który rozegrany został we Włoszakowicach. W turnieju brało udział ok. 100 zawodników. Magda uplasowała się w pierwszej dziesiątce swojej grupy, Michalina natomiast w połowie stawki. Michalina otrzymała upominek jako jedna z najmłodszych uczestniczek turnieju.

 

 

 

 
Gminny Turniej Strzelecki

W dniu 9 lutego 2016 roku prawie cała klasa 1 gimnazjum wyjechała do siedziby Bractwa Kurkowego we Włoszakowicach. Jak co roku uczniowie mieli okazję wykazać się celnym okiem i pewną ręką w Turnieju Strzeleckim. Zawodnicy mieli do dyspozycji dobrej klasy wiatrówki sportowe. Po trzech strzałach próbnych, każdy zawodnik oddał dwie serie po 10 strzałów do tarczy. Najlepszym zawodnikiem z całej naszej grupy okazał się Michał Leśniak. Natomiast wynik całej grupy okazał się, tym razem, raczej mało zadawalający, pomimo odbytych wcześniej kilku treningów strzeleckich.

 

 

 


Powiatowy Turniej Piłki Nożnej Halowej Dziewcząt

 

Dnia 5 lutego 2016 roku na sali w Rydzynie został zorganizowany II turniej piłki nożnej halowej dziewcząt w kategorii szkół gimnazjalnych. W zawodach brały udział drużyny z Rydzyny, Kąkolewa, Lipna, Pawłowic oraz Krzycka Wielkiego. Zawody odbyły się zgodnie z zasadą "fair play", w bardzo pogodnej i koleżeńskiej atmosferze, która towarzyszyła wszystkim zawodniczkom podczas całego turnieju. Rywalizacja była na bardzo wyrównanym poziomie jednak zdecydowanym faworytem była drużyna z Rydzyny. W efekcie końcowym miejsce pierwsze zajęła drużyna z Rydzyny, drugie miejsce zdobyła reprezentacja z Pawłowic, trzecie zespół z Kąkolewa, czwarte zawodniczki z Krzycka Wielkiego, a miejsce piąte drużyna z Lipna. Najlepsze zawodniczki otrzymały medale oraz dyplomy.

 

Apel na zakończenie 1 semestru

W dniu 14 stycznia 2016 r. odbył się apel związany z zakończeniem 1 semestru. Była to okazja do wręczenia stypendiów dla najlepszych uczniów w naszej szkole, oraz nagrodzenia uczniów biorących udział w konkursach.
Stypendia naukowe otrzymali:
Nikodem Michalski - średnia 5,4
Julia Konieczna - średnia 5,12
Laura Drobnik - średnia 5,1

Gratulujemy!


 

 

GÓRA GROSZA 2015

Towarzystwo NASZ DOM zorganizowało już XVI edycję Góry Grosza, która trwała od 24 listopada do 4 grudnia 2015. Celem akcji jest zebranie funduszy na pomoc dzieciom wychowującym się poza własną rodziną oraz tworzenie rodzinnych domów dziecka i pogotowi rodzinnych. W tym roku klasy zebrały:
Ia - 0 zł
Ib – 70,85 zł
IIa – 49,45 zł
IIb – 14,64 zł
III -176,20
IV - 66.90 zł
V – 38,91 zł
VI – 20,57 zł
I gim. – 22,16 zł
II gim. – 8,30 zł
III gim. - 0 zł
Bardzo dziękujemy za okazaną pomoc.

 

 

MIKOŁAJKI NA SŁODKO

Tradycją naszej szkoły, już od kilku lat, jest mikołajkowa sprzedaż ciast, która w tym roku odbyła się 4 grudnia . Wypieki bezinteresownie przygotowały mamy uczniów. Członkinie samorządu uczniowskiego sprzedawały słodkości podczas przerw. Akcja jak zawsze cieszyła się wielkim powodzeniem. Cały dochód przeznaczony został na potrzeby samorządu uczniowskiego. 
Bardzo serdecznie dziękujemy Mamom za pomoc i życzliwość.

 

 

Gminny Turniej Piłki Nożnej Gimnazjum


   W dniu 20 października 2015 r. zorganizowany został przez naszą szkołę Finał Gminnego Turnieju Piłki Nożnej Chłopców w kat. chłopców.
W rozgrywkach wzięły udział szkoły gimnazjalne z Włoszakowic, Dłużyny i Krzycka Wielkiego.

Wyniki:
Dłużyna - Krzycko  1 : 1
Włoszakowice - Krzycko 4 : 0
Włoszakowice - Dłużyna  5 : 0

1 miejsce - Włoszakowice
2 miejsce - Krzycko Wielkie
3 miejsce - Dłużyna
 

 

 
Gminny Turniej Piłki Nożnej SP

 

W dniu 13 października 2015 r. na "Orliku" w Krzycku zorganizowany został finał Gminnego Turnieju Piłki Nożnej dla szkół podstawowych w kat. chłopców. W meczu finałowym zmierzyły się ze sobą dwie drużyny: SP Jezierzyce Kościelne i SP Krzycko Wielkie.
    Nasza drużyna zdecydowanie górowała nad rywalami i odniosła zasłużone zwycięstwo wynikiem 8 : 3. Gratulujemy!

   

 

Wycieczka do lasu klasy 3

 

Uczniowie klasy trzeciej wybrali się na wycieczkę do lasu. Zabrali ze sobą lupy, lornetki, aparaty oraz notesy i stali się badaczami, obserwatorami i tropicielami. Ich celem było obserwowanie roślin i zwierząt żyjących w różnych warstwach lasu oraz dostrzeganie różnic w nasłonecznieniu, wilgotności i temperaturze. Przypomnieli znane im zasady zachowania się w lesie i uzasadniali konieczność ich stosowania. Podczas spaceru zbierali różne ciekawe materiały, aby później wykorzystać je do wykonania makiety lasu. Pogoda sprzyjała, humory dopisywały i wszyscy zadowoleni z wędrówki po lesie wrócili do szkoły

 

 

                                                                                                   

 

 

Dzień Sportu

W dniu 25 czerwca uczniowie oraz nauczyciele wychowania fizycznego zorganizowali Dzień Sportu Szkolnego. Po apelu, podczas którego nastąpiło przywitanie oraz omówienie spraw organizacyjnych uczniowie rozeszli się do przeróżnych konkurencji, w których mogli wykazać się swoimi umiejętnościami i sprawnością fizyczną. Pierwszą konkurencją był bieg przełajowy, w którym startowali uczniowie wszystkich klas: od 3 gimnazjum do 1 sp, podzieleni oczywiście na grupy zgodnie z wiekiem.

Obok konkurencji indywidualnych, takich jak: skakanie na skakance, wyścigi w workach, rzuty monetą, żonglerka piłką były także rozgrywki zespołowe. Dziewczęta rywalizowały w turnieju dwóch ogni, a chłopcy w turnieju piłki nożnej. Pod koniec sportowych zmagań tradycyjnie odbył się mecz w piłkę ręczną nauczyciele kontra uczniowie. Przez długi czas gra była bardzo wyrównana i zacięta. W końcówce meczu to jednak uczniowie zdobyli przewagę i wygrali ostatecznie 16:11.

Na zakończenie sportowych zmagań wszyscy spotkali się na apelu, podczas którego ogłoszone zostały wyniki poszczególnych konkurencji. Wręczone zostały dyplomy i nagrody.

Oto niektóre wyniki:

Turniej w "dwa ognie" gimnzajum - 1 miejsce kl. 3 gimn., 2  miejsce - 2 gim.

szkoła podstawowa - 1. kl.6, 2 kl.5, 3 kl. 4.

Piłka nożna: gimnazjum - 1 miejsce kl. 3, 2 kl.2, 3 kl.1

szkoła podstawowa - 1 miejsce kl. 6, 2 kl. 5, 3 kl. 4.

Ogłoszone zostały też wyniki Konkursu Wiedzy Sportowej. W gimnazjum 1 miejsce uzyskał Eryk Kostrowski, a w szkole podstawowej najlepszą wiedzą sportową wykazał się uczeń klasy 4 - Tomek Piasecki.

Podczas apelu dyrektor szkoły Józef Sajbura wręczył najlepszym uczniom stypendia za uzyskane wyniki w nauce.

Stypendia otrzymali:
Tomasz Piasecki - kl.4, średnia 5,36; Wiktoria Michalewicz - kl.5, śr.5,36; Zuzanna Lipowa - kl.6, śr. 5,36; Marysia Kaczmarek - kl.6, śr. 5,27; Nikodem Michalski - kl.1 gimn., śr. 5,38; i pięcioro uczniów z klasy 3 gimnazjum - Eryk Marchlewski - śr. 5,6; Dawid Apolinarski - śr.5,53; Kasia Józefczak - śr. 5,2; Adrian Mendyka - śr. 5,2; Daria Kubacka - śr. 5,13.

Gratulujemy!

 

Gimnazjalne Projekty Edukacyjne

Uczniowie gimnazjum zobowiązani są do wykonania projektu edukacyjnego, którego realizacja polega na przygotowaniu w grupach wybranych przez siebie zagadnień.  W naszym gimnazjum przyjęto zasadę, że to uczniowie klasy 2, w czasie roku szkolnego będą przygotowywać projekt, który przedstawiony zostanie pod koniec  roku szkolnego. Młodzież sama wybiera tematy projektów. Ważne przy  tym jest to, aby uczniowie przygotowywali projekt samodzielnie (pod opieką nauczycieli) w grupach. W tym roku w dniu 24 czerwca cztery zespoły przedstawiły  przed społecznością szkolną swoje projekty.

Polskie Obiekty z Listy Światowego Dziedzictwa UNESCO - to temat pierwszego projektu przedstawionego przez: Laurę, Wiktorię, Weronikę, Matyldę, Oliwię i Macieja. Uczniowie w bardzo ciekawej i pomysłowej formie zademonstrowali efekty swojej pracy.

Problem uzależnienia od komputera, internetu, telefonu i telewizji zajęli się Krzysztof, Paweł, Emil i Marcel. Uczniowie przeprowadzili ciekawe badania dotyczące modelu spędzania czasu wolnego przez swoich rówieśników. Wyniki okazały się bardzo niepokojące. Okazało się, że bardzo wiele osób wykazuje objawy uzależnienia. Zagrożenie to jest problemem dotykającym ludzi na całym świecie. Pod koniec prezentacji został wyświetlony film, który ciekawie ukazywał sposoby radzenia sobie z uzależnieniami.

 Kolejnym temat związany był z życiem i dziełem Jana Pawła II. Projekt ten przedstawili: Natalia, Julia, Zuzanna, Marcel i Eryk.

Bardzo bogaty w treść był projekt na temat PRL-u. Szymon, Michał i Cezary starali się przybliżyć uczniom, jak żyło się w tamtych czasach i czym był PRL.

Święto Patronki

            Dnia 25.05.2015 r. odbył się apel ku pamięci naszej patronki Marii Konopnickiej. Uczniowie klas 1-3 mieli za zadanie przebrać się za bohaterów dzieł poetki. Wszystkie przebrania były bardzo starannie przygotowane. Klasy 4-6 przygotowały krótkie wiersze na cześć patronki. Najstarsi reprezentanci gimnazjum przedstawili krótkie prezentacje multimedialne na temat życia patronki, jej twórczości oraz miejsc, w które podróżowała. Pierwsza część przedstawiona przez klasy 4-6 oraz 1-3 gimnazjum zaprezentowała swoją pracę na korytarzu. Następnie cała społeczność uczniowska przeniosła się na płytę boiska betonowego, gdzie wszyscy mogli zobaczyć ogrom pracy uczniów klas 1-3

 

 

 

Święto Konstytucji

           4 maja 2015 r. odbył się apel z okazji Święta Konstytucji. Na początku prowadzące apel  przypomniały  okoliczności uchwalenia tego dokumentu oraz zmiany jakie miał wprowadzić. Podkreślono, że była to bardzo nowoczesna próba zreformowania państwa, która rzeczywiście mogła uchronić Polskę od upadku. Prowadzące zaznaczyły również, że ta konstytucja z 1791 r. do dzisiaj powinna być powodem do dumy.

            Następnie uczniowie kl. II g: M. Handke, R. Józefczak i A. Kiciński przedstawili swój projekt gimnazjalny – „Polskie odkrycia i wynalazki, które zmieniły świat”. Projekt ten miał pokazać, że my Polacy mamy sporo powodów do dumy. Gimnazjaliści zrobili listę 10 odkryć i wynalazków polskich uczonych, z których według nich korzystał cały świat. Na liście znalazły się m.in.: teoria heliocentryczna Kopernika, odkrycie polonu i radu Marii Skłodowskiej Curie, budowa sztucznego serca zapoczątkowana przez prof. Zbigniewa Religę, czy budowa pierwszego w świecie podwodnego hotelu projektu gdyńskiej firmy Deep Ocean Technology.

M.K.

 

Sukces Matyldy

            Uczennica naszej szkoły Matylda Obiegała wystąpiła w 11. edycji Festiwalu Zaczarowanej Piosenki im. Marka Grechuty organizowanego przez Fundację Anny Dymnej „Mimo Wszystko” i Telewizję Polską, pokonując kolejne etapy konkursu dostała się do półfinału, który odbył się 2 maja w Łazienkach Królewskich w Warszawie. Swoim wykonaniem utwór „Gdzie ten, który powie mi” zespołu BRATHANKI podbiła serca jury i spośród 33 uczestników zakwalifikowała się do 12 szczęśliwych finalistów, których będzie można zobaczyć już 6 czerwca 2015 r. na Rynku Głównym w Krakowie podczas koncertu finałowego.

J. Konieczna

 

 

 

II etap Coca - cola Cup

            23 i 27 kwietnia 2015 r. odbył się II etap eliminacji do turnieju coca-cola cup. Przejście do III etapu gwarantowało mecz na stadionie w Poznaniu. Niestety żadna z naszych drużyn się nie dostała dalej. Chłopacy  zmierzyli się z grupami z Leszna, Kościana oraz Kopanicy. Pomimo tego, że spotkanie odbyło się w Krzycku Wielkim i chłopakom towarzyszyła przez cały czas duża grupa kibiców nie udało im się wygrać żadnego meczu. Pojedynek z Kopanicą zakończył się remisem (0:0), a mecze z Lesznem i Kościanem wygraną gości (3:2, 2:0). Wszyscy kibice zgodnie stwierdzili, że gra z Lesznem była najbardziej ekscytująca, bo właśnie wtedy Artur Lorenz oraz Eryk Przybylski strzelili gole przeciwnikom. Ostatecznie chłopcy zajęli 3 miejsce i otrzymali pamiątkowy puchar i dyplom, a do kolejnego etapu przeszła drużyna z Leszna.

            Parę dni po eliminacjach chłopaków drużyna dziewczyn wyjechała na rozgrywki do Kościana, podczas których miała zmierzyć się z Pawłowicami, Grodziskiem oraz Kościanem. Naszym zawodniczkom poszło gorzej niż chłopakom i nie udało im się wygrać ani jednego spotkania. Mecze z Pawłowicami i Kościanem zakończyły się wynikami 1:0. Pojedynek z Grodziskiem okazał  się być bardzo ciekawy. Już na początku I połowy Wiktoria Poniży strzeliła pierwszą bramkę, a gra zakończyła się wynikiem 3:1. Do dalszego etapu przekwalifikowała się drużyna z Grodziska, a dziewczyny zajęły miejsce 4
Ogłoszenie wyników Gminnego Turnieju Strzeleckiego

W dniu 31 marca do naszej szkoły przybyli przedstawiciele Bractwa Kurkowego (Jerzy Mierzyński) oraz przedstawiciel urzędu gminy Włoszakowice (Arkadiusz Szymczak), a także przedstawiciel LOK Leszno. Na uroczystym apelu, w obecności uczniów ogłoszono wyniki Gminnego Turnieju Strzeleckiego. Zespołowo klasa 1 gimnazjum wywalczyła 1 miejsce w gminie - wyraźnie dominując nad pozostałymi szkołami. Kapitan zespołu - Jakub Kubacki odebrał pokaźny puchar, dyplom oraz sporej wielkości "tytę cukierków". Miłą niespodzianką okazała się 3 lokata (82 punkty) Gabrysi Nadolnej w zmaganiach indywidualnych. Gabrysia została udekorowana pamiątkowym medalem oraz otrzymała dyplom. 
Sukces w turnieju cieszy tym bardziej iż został powtórzony wynik z roku 2014, mamy nadzieję, że następna klasa 1 gimnazjum podtrzyma tę tradycję.

 

 

Coca cola cup

Chłopcy
W marcu rozpoczął się I etap eliminacji 17 edycji w turnieju coca cola cup. Drużyny chłopców jak i dziewcząt z Krzycka mają już je za sobą. 21 marca odbyły się eliminacje chłopaków  na orliku w Krzycku Wielkim. Zmierzyły się ze sobą drużyny ze szkół z Brenna, Święciechowy, Długich Starych i Krzycka Wielkiego. Pomiędzy wszystkimi zespołami gra była bardzo zacięta. Chłopacy walczyli o każdą bramkę. Ostatecznie o tym kto przechodzi dalej zadecydował bilans bramkowy. Sporą przewagą wygrało Krzycko Wielkie i dostało się do dalszych etapów eliminacji. Po jednej bramce strzelili Eryk Przybylski i Dawid Apolinarski, a Artur Lorenz trafił do bramki aż 5 razy.

Brenno – Święciechowa 2:0
Długie Stare – Krzycko Wielkie 1:0
Krzycko Wielkie – Świeciechowa 4:1
Długie Stare – Święciechowa 1:0
Brenno – Długie Stare 1:0
Krzycko  Wielkie – Brenno 3:1

Dziewczęta natomiast z Krzycka Wielkiego w dniu 24 marca 2015 r. zmierzyły się z Święciechową, Kąkolewem i Lipnem, w którym rozgrywały się mecze. Wszystkie drużyny były na bardzo wyrównanym poziomie, warto zauważyć, że tylko  pięć na sześć meczy zakończyło się remisem. Tylko jedno spotkanie zakończyło się wygraną. Tą szczęśliwą drużyną okazało się być Krzycko Wielkie i to ono zakwalifikowało się do dalszego etapu konkursu. Bramki strzeliły Weronika Majer, Laura Drobnik i Wiktoria Poniży.

Kąkolewo – Święciechowa 2:2
Krzycko Wielkie – Lipno 2:1
Kąkolewo – Krzycko Wielkie 1:1
Święciechowa – Lipno 1:1
Krzycko Wielkie - Święciechowa 0:0
Lipno – Kąkolewo 0:0

Daria Kubacka

GMINNY TURNIEJ STRZELECKI

                W dniu 13 marca cała klasa 1 gim. wyjechała do Włoszakowic aby wziąć udział w turnieju strzeleckim organizowanym przez włoszakowickie Bractwo Kurkowe przy współudziale z LOK Leszno. Konkurencja polegała na strzelaniu z profesjonalnych karabinków pneumatycznych do tarczy z odległości 10 metrów. Każdy uczestnik miał do dyspozycji 3 strzały próbne, a następnie dwie serie po 5 strzałów do tarcz. Emocji i dobrej zabawy było wiele. Uzyskany wynik zespołowy jest bardzo zadawalający i, na obecnym etapie turnieju, gwarantuje nam co najmniej 2 miejsce. Rozstrzygnięcie turnieju nastąpi po podsumowaniu wyników wszystkich szkół gimnazjalnych w naszej gminie. Indywidualnie najwyższy wynik w naszym zespole uzyskał Eryk Lorenz - 83 pkt. Gratulacje!

 

 

OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ WIEDZY POŻARNICZEJ - Etap powiatowy

                W dniu 10 marca nasza uczennica z klasy 6 sp. reprezentowała szkołę i gminę Włoszakowice w OTWP w Lesznie. Turniej odbył się w komendzie powiatowej Państwowej Straży Pożarnej. Na tym etapie bierze w nim udział duża liczba uczestników. Pytania w teście pisemnym jak i ustnym są bardzo szczegółowe i aby osiągnąć na tym etapie sukces trzeba posiadać bardzo duży zakres wiedzy. I tym razem Zuzannie udało się zakwalifikować do drugiego etapu turnieju (2 miejsce po teście pisemnym). W finale odpowiedziała na wszystkie pytania ustne, lecz na jedno - dotyczące wystawionego sprzętu ratowniczo-gaśniczego - zabrakło w pełni dokładnej i wyczerpującej odpowiedzi - strasznie szkoda. Uzyskała 3 miejsce - bardzo Zuzannie gratulujemy!

 

 

 

 

OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ WIEDZY POŻARNICZEJ - Etap gminny

                Uczniowie naszej szkoły od wielu lat biorą udział w tym ważnym turnieju. W tym roku eliminacje gminne odbyły się w Jezierzycach Kościelnych w dniu 6 marca. W kategorii szkół podstawowych w naszej reprezentacji wystartowali: Zuzanna Lipowa i Kacper Pludra - oboje z klasy 6. W kategorii gimnazjów: Weronika Majer i Michał Kopka - klasa 2 gim. Turniej przebiegał dwuetapowo - test pisemny, a później egzamin ustny. Zakres wiedzy, który musieli opanować uczestnicy turnieju jest bardzo rozległy. Obejmuje zarówno wiedzę z zakresu prawa i przepisów pożarowych jak i wiedzę historyczną, z zakresu chemii, fizyki i medycyny. Do ścisłego finału zakwalifikowały się 3 osoby.

 

W kategorii gimnazjów Michał Kopka uzyskał 3 miejsce. W kategorii szkół podstawowych 2 miejsce uzyskał Kacper Pludra, największą wiedzą wykazała sie uczennica naszej szkoły Zuzanna Lipowa - zajmując 1 miejsce i to ona właśnie reprezentować będzie naszą gminę w turnieju powiatowym.

 

 

 

CZYTAMY PO ANGIELSKU

            W naszej szkole odbył się konkurs pięknego czytania po angielsku. 13 uczniów klasy IV spróbowało swoich sił przed komisja konkursową , oceniającą płynność, intonację, bezbłędność oraz wyrazistość czytania. Jury składało się z nauczycielek j. angielskiego p. I. Kuźniak oraz p. A. Golczak. 
            Konkurs składał się z II etapów. W I etapie uczniowie odczytywali wylosowane przez siebie teksty, po wcześniejszym przygotowaniu się w domu. Do II rozstrzygającego etapu zakwalifikowało się 6 uczestników: Tomasz Piasecki, Piotr Kczmarek, Julia Janowicz, Franciszek Kędziora, Oskar Kulas oraz Amadeusz Walkowiak. Ich zadanie polegało na odczytaniu przed komisją tekstów bezpośrednio po wylosowaniu. 
III miejsce zajęła Julia Janowicz, II miejsce należało do Franciszka Kędziory, natomiast Mistrzem pięknego czytania po angielsku został Tomasz Piasecki.
Laureatom serdecznie gratuluję i życzę kolejnych sukcesów.

A. Golczak

 

KONKURS PLASTYCZNY

                12 lutego  odbyło się ogłoszenie wyników plastycznego konkursu z j. angielskiego. Konkurs ten był przeznaczony dla klas I-III szkoły podstawowej.  Zadaniem uczniów było wykonanie pracy plastycznej, za pomocą dowolnej techniki, której tematem przewodnim był „Mój czas wolny”.  Drugą częścia zadania było podpisanie wszystkich przedstawionych przedmiotów w j. angielskim. 
            Rozstrzygnięcie  konkursu nie było łatwe, ponieważ każda z dziesięciu prac była wykonana z pomysłem oraz za pomocą różnorakich technik plastycznych. Z podpisami w j. angielskim uczniowie również nie mieli większego problemu. Pierwsze trzy miejsca zajęli:

                                   I Natalia Pawłowska (kl. II)

                                   II Tatiana Poloch (kl. Ia)

                                   III Karol Cichoszewki (kl. II)

Nagrody książkowe oraz nagrody pocieszenia ufundował Samorząd Uczniowski.
Serdecznie wszystkim gratuluję i zachęcam do udziału w kolejnych konkursach.

  

 

A. Golczak

 

DZIEŃ BABCI I DZIADKA

Dnia 10.02.2015 r. Odbyła się uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka. Uczniowie kl. Ib sp. z tej okazji zaprezentowali wiersze i piosenki dla zaproszonych gości. Mamy uczniów przygotowały słodki poczęstunek.

 

MISTRZOSTWA HALOWEJ PIŁKI NOŻNEJ

                Dnia 9 lutego 2015 roku gimnazjalistki z krzyckiej szkoły wzięły udział w I Mistrzostwach halowej piłki nożnej dziewcząt szkół gimnazjalnych. Organizatorem imprezy było Starostwo Powiatowe w Lesznie i Urząd Miasta i Gminy Rydzyna.
Do rywalizacji stanęło 7 szkół z naszego powiatu. Zostaliśmy losowo podzieleni na dwie grupy z czego po dwie najlepsze drużyny przechodziły do dalszych rozgrywek. Mecze trwały 14 minut(2x7), drużyny składały się 6 zawodniczek + rezerwowe.
Nasza drużyna wyszła z grupy ale niestety w dalszych pojedynkach bardzo wyrównanych - rozstrzygających rzutami karnymi poniosły porażkę.
I tak szkoły uplasowały się na następujących miejscach:

I – Pawłowice
II – Święciechowa
III – Rydzyna
IV – Krzycko Wielkie
V – Kąkolewo
VI – Lipno
VII – Długie Stare.

Każda drużyna otrzymała pamiątkowy dyplom, a drużyny na podium medale i statuetki.
Skład naszej drużyny: Laura Drobnik, Oliwia Kołodziejczyk, Weronika Majer, Wiktoria Majer, Wiktoria Poniży, Katarzyna Józefczak, Weronika Linka i Daria Kubacka.

A.K

 

RAJD "BAŁWAN"

                W bardzo kameralnym składzie wzięliśmy udział w 48 rajdzie „Bałwan” – dnia 7 lutego 2015 roku. Tradycyjnie meta znajdowała się na leśniczówce Krzyżowiec na miejscu czekała na gości upieczona kiełbaska i ciepła herbatka. Uczniowie mogli brać udział w konkursie krajoznawczym  pod hasłem „Z niejednej beczki” gdzie zawodnicy musieli wykazać  się wiadomościami z różnych dziedzin i konkursie „Ile wyrzucisz?”
Po raz pierwszy zostało rozlosowanych mnóstwo nagród rzeczowych.
Każdy rajdowicz otrzymał odznakę, drużyny dyplom, a najlepsi w konkursach nagrody, został również nagrodzony najmłodszy uczestnik złazu.

A.K

 


STYPENDIA NAUKOWE ZA 1 SEMESTR

W dniu 12 lutego 2015 r. Dyrektor Zespołu Szkół w Krzycku Wielkim, na uroczystym apelu, wręczył stypendia naukowe. Stypendia otrzymali uczniowie gimnazjum, którzy zgodnie ze statutem szkoły, uzyskali średnią ocen, na zakończenie semestru, powyżej 5,1 a ponadto uzyskali ocenę z zachowania wzorową lub bardzo dobrą.
     Uczniowie, którzy uzyskali tak wysokie wyniki w nauce to:

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Dawid Apolinarski, kl 3 gim. średnia 5,12

Eryk Marchlewski, kl. 3 gim. - średnia: 5,12

Nikodem Michalski, kl 1 gim. - Średnia 5,25

Ze względu na słabe wyniki nie przyznano stypendiów w szkole podstawowej.

Nagrodzonym uczniom serdecznie gratulujemy!!

Szkolny halowy turniej piłki nożnej chłopców

 

Na sali gimnastycznej przy Zespole Szkół  w Krzycku Wielkim dnia 28 stycznia 2015 roku odbył się szkolny turniej halowej piłki nożnej chłopców szkół podstawowych. Do rywalizacji stanęły wszystkie klasy szkół podstawowych  – IV, V, VI.

Drużyny liczyły po 5 zawodników + rezerwowi, mecze trwały 16 min(2x8), system gry „każdy z każdym”.

Pierwsze spotkanie klasa V wygrała 6:3 z klasą IV, drugi mecz zakończył się remisem 2:2 pomiędzy klasą IV i VI, ostatnie spotkanie bardzo emocjonujące rozegrała klasa V gdzie poniosła porażkę z klasą VI - 7:8 .

Po podliczeniu punktów klasy uplasowały się na następujących miejscach:

I – klasa VI ( Nicolas Cichoszewski, Jakub Duszyński, Mateusz Mendyka, Kacper Łeszyk, Dominik Łuszczak i Jakub Ratajczak)

II – klasa V ( Mikołaj Apolinarski, Daniel Hałupka, Hubert Poloch, Oskar Ratajczak, Kacper Tyczyński, Kacper Waligóra i Jakub Wojciechowski)

III – klasa IV ( Krystian Białasik, Jakub Boroń, Jakub Józefczak, Piotr Kaczmarek, Alan Malepszy, Bartosz Marszałek, Tomasz Piasecki, Amadeusz Walkowiak i Oskar Zielonarski).

 

GIMNAZJADA - SIATKÓWKA CHŁOPCÓW

 

      W dniu 27 stycznia 2015 r. drużyna chłopców brała udział w rozgrywkach w ramach Gimnazjady w siatkówce. Turniej odbył się w gimnzjum w Brennie. Startowały w nim cztery drużyny z gimnazjalne:
Święciechowa, Krzycko Wielkie, Brenno, Kąkolewo. Mecze rozegrane zostały systemem "każdy z każdym". W wyniku rywalizacji nasza drużyna zajęła 4 miejsce. Do dalszych rozgrywek awansowały zespoły z Kąkolewa i Brenna. W składzie naszej reprezentacji grali:

1. Dawid Apolinarski
2. Eryk Przybylski
3. Eryk Skrzypczyński
4. Artur Lorenz
5. Jakub Marszałek
6. Szymon Nowaczyk

7. Eryk Marchlewski

 

 

 

GIMNAZJADA - SIATKÓWKA DZIEWCZĄT

 

     W dniu 22 stycznia 2015 r. drużyna naszych dziewcząt brała udział w rozgrywkach w ramach Gimnazjady w siatkówce. Turniej odbył się we Włoszakowicach. Startowały w nim cztery drużyny z gimnazjalne:
Osieczna, Krzycko Wielkie, Brenno, Włoszakowice. Mecze rozegrane zostały systemem "każdy z każdym". W wyniku rywalizacji nasza drużyna zajęła 3 miejsce. Do dalszych rozgrywek awansowały zespoły z Osiecznej i Brenna. W składzie naszej reprezentacji grały:

1. Daria Kubacka
2. Katarzyna Józefczak
3. Weronika Linka
4. Ala Budzinska
5. Paulina Nyczka
6. Sara Chojnacka
7. Natalia Nyczka
8. Weronika Majer

 


Jasełka (galeria zdjęć)

            W dniu 19 grudnia, pod kierownictwem p. Tomasza Dyby, odbyło się przedstawienie związane ze zbliżającymi się świętami Bożego Narodzenia tzw. Jasełka. Głównymi aktorami byli uczniowie z klasy 6. Zachwycili całą społeczność szkolną dobrze odegranymi rolami i pięknymi strojami. Duże wrażenie na wszystkich zrobiła rola Heroda (Mateusz Mendyka) oraz wyrazista rola diabła (Jakub Ratajczak). Uroczystość uświetnił chór szkolny pod dyrekcją p. Izabeli Górnej, który wykonał wiele znanych, a także nowych, kolęd.
Pod koniec spotkania Kasia Józefczak ogłosiła wyniki konkursów związanych ze świętami. Najładniej przystroiła choinkę klasa 2 sp, na drugim miejscu znalazły się klasy 3 sp i 4 sp, a na trzecim 2 gimn.
W konkursie na gwiazdę betlejemską wygłała Alicja Klabińska, Ola Bogacz zajęła miejsce drugie, a miejsce trzecie uzyskała Amelia Wiśniewska.

 

Wesołych, pogodnych i pięknych Świąt!

 


 

 

 

 

 

 

GMINNY TURNIEJ SIATKÓWKI CHŁOPCÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYC(galeria zdjęć)

 

 

W dniu 18 grudnia nasze gimnazjum było organizatorem zawodów dla chłopców w piłce siatkowej. W turnieju brały udział drużyny z Włoszakowic, Bukówca Górnego i z Krzycka Wielkiego. Mecze rozegrane zostały systemem "każdy z każdym". Nasza drużyna pokonała obydwa zespoły gości wynikiem 2:0 i wywalczyła 1 miejsce w turnieju. Drugie miejsce wywalczyła drużyna z Włoszakowic, a trzecie gimnazjum w Bukówcu Górnym.
Skład naszej reprezentacji:

 

 1. Dawid Apolinarski

 2. Eryk Przybylski

 3. Eryk Skrzypczyński

 4. Eryk Kostrowski

 5. Artur Lorenz

 6. Jakub Marszałek

 7. Szymon Nowaczyk

 8. Filip Słyk

Gratulujemy i trzymamy "kciuki" za sukcesy w nadchodzącym sezonie rozgrywek.

 

 

 

GMINNY TURNIEJ SIATKÓWKI DZIEWCZĄT SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH (galeria zdjęć)

 

 

            Turniej zorganizowało gimnazjum we Włoszakowicach w dniu 17 grudnia 2014 r. W rozgrywkach wzięły udział 3 drużyny (dwie z Włoszakowic i z Krzycka Wielkiego). Nasze dziewczęta wygrały obydwa mecze wynikiem 3:0. Gra była emocjonująca, a zwycięstwo przyniosło naszym zawodniczkom dużą satysfakcję. W składzie naszej reprezentacji grały następujące uczennice:

 

 

 

 1.      Józefczak Katarzyna   3 g
 2.      Kubacka Daria           3 g
 3.      Chojnacka Sara          3 g
 4.      Linka Weronika          3 g
 5.      Nyczka Paulina           3 g
 6.      Nyczka Natalia           2 g
 7.      Budzinska Alicja         3 g
 8.      Nadolna Natalia         3 g

 

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w kolejnych rozgrywkach!

 

 

 

PRÓBNY TEST GIMNAZJALNY

 

 

            W całej Polsce w dniach 9-11 grudnia o godzinie 9 młodzież z 3 gimnazjum pisała próbne testy gimnazjalne z wydawnictwa Operon. Także nasza klasa wzięła udział w próbnych testach, które pisała na szkolnej świetlicy. Pierwszego dnia uczniowie pisali część humanistyczną czyli język polski oraz historię i wos. Następnego dnia młodzież zmierzyła się z części matematyczno-przyrodniczej. Opinia jednej z uczennic naszej szkoły: „Pytania wydawały się proste, lecz po zapoznaniu się z treścią okazały się podchwytliwe i nad niektórymi z zadań trzeba było dużej się zastanowić”
            Ostatnia część składała się z języka obcego. Uczniowie mieli do wyboru język angielski albo niemiecki.

 

 

 

GÓRA GROSZA

 

            Towarzystwo NASZ DOM zorganizowało już XV edycję Góry Grosza, która trwała od 24 listopada do 5 grudnia. Celem akcji jest zebranie funduszy na pomoc dzieciom wychowującym się poza własną rodziną oraz tworzenie rodzinnych domów dziecka i pogotowi rodzinnych. W tym roku klasy zebrały:
Ia - 69.57 zł
Ib - 0 zł
II - 99.62 zł
III - 0 zł
IV - 125.48 zł
V - 46.16 zł
VI - 64.00 zł
I gim. - 16.33 zł
II gim. - 7.45 zł
III gim. - 25.62 zł

 

Bardzo dziękujemy za okazaną pomoc.

 

 

Czerwony Kapturek po angielsku (galeria zdjęć)

 

 

            Dnia 8.12.2014r. w naszej szkole odbyło się przedstawienie, w którym wzięli udział uczniowie klasy V. Młodzi aktorzy wystawili „Czerwonego Kapturka”, jedną z najbardziej znanych baśni braci Grimm w j. angielskim. Uczniowie przygotowali występ w ramach kółka j. angielskiego - „Angielski jest The Best”. Spektakl pokazał historię Czerwonego Kapturka w wersji na wesoło a całość ubarwiona została przez odpowiednio dobrana muzykę. Młodzi aktorzy czuli się dobrze na scenie i swobodnie wypowiadali swoje kwestie w j. angielskim. 
            15.12.2014r. uczniowie mieli możliwość zaprezentowania swoich aktorskich talentów w krzyckim przedszkolu. Przedszkolaki z uwagą i zaciekawieniem obejrzały przedstawienie. Oprócz gromkich braw otrzymaliśmy również słodkie podziękowanie.

 

Gratuluję wszystkim wspaniałych występów.

 

A. Golczak
 

 RAJD MIKOŁAJKOWY (galeria zdjęć)

 

         O godzinie 10:00 dnia 6 grudnia dzieci ze szkoły z Krzycka Wielkiego wyszły na trasę rajdu mikołajkowego. Po przejściu 6 kilometrów dotarliśmy do mety rajdu, która znajdowała się na leśniczówce Koczury. Na miejscu przywitał nas „Mikołaj”, który rozdawał cukierki. Każdy zawodnik otrzymał kiełbaskę z grilla, ciepłą herbatkę i znaczek. Drużyna otrzymała dyplom. Można było wziąć udział w konkursie sprawnościowym: rzut do celu i konkursie krajoznawczym. Odbył się także konkurs na najciekawsze przebranie „Mikołaja” 
            Na zakończenie przeprowadzony został konkurs w parach polegający na owinięciu kolegi/żanki papierem toaletowym.

 

 

 

MIKOŁAJKOWA SPRZEDAŻ PLACKÓW

 

 

            W dniu 5 grudnia 2014r. w naszej szkole odbyła się sprzedaż placków. Wcześniej wybrani uczniowie przynieśli przed lekcjami wypieki. Niektóre były jeszcze ciepłe. Dziewczyny odpowiedzialne za organizację, przygotowały ciasta tak, aby na pierwszą przerwę były one gotowe do sprzedaży. Jak zwykle uczniowie i nauczyciele entuzjastycznie i z uśmiechem na ustach kupowali placki, z których pieniądze przeznaczono na szczytny cel. Po drugiej przerwie, na stoisku nie było już prawie nic! Dzięki łasuchom z naszej szkoły udało nam się zebrać 315 zł.

 

 

 


 

 

 

 

TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ (galeria zdjęć)

 

            
Dnia  3 grudnia po zajęciach lekcyjnych odbył się szkolny turniej halowej piłki nożnej chłopców gimnazjum.
Do rywalizacji stanęły klasy gimnazjalne: I, II i III.

 

            Drużyny liczyły po 4 zawodników + rezerwowi, mecze trwały każdy 20 min (2x10), system gry każdy z każdym.
            Po rozegraniu wszystkich spotkań  klasy  uplasowały się na następujących miejscach:
I – III gimnazjum (Apolinarski Dawid, Lorenz Artur, Marszałek Jakub, Przybylski Eryk i Słyk Filip)
II – I gimnazjum (Dratwiński Kevin, Lorenz Eryk, Kubacki Bartosz, Marcinkowski Sergiusz, Skopiński Patryk i Zawidzki Artur)
III – II gimnazjum (Kostrowski Eryk, Lorenz Emil, Łuszczak Bartosz, Mejza Marcel i Nowaczyk Szymon).
Drużyny otrzymały pamiątkowe dyplomy.

 

 

 

TURNIEJ MIKOŁAJKOWY (galeria zdjęć) 

 

 

            Dnia 3 grudnia 2014 roku już po raz 8 odbył się Mikołajkowy gminny turniej dwóch ogni dziewcząt szkół podstawowych. W rozgrywkach wzięły udział szkoły z: Dłużyny, Włoszakowic i Krzycka Wielkiego - jako gospodarz zawodów.

 

Każda drużyna liczyła po 6 zawodniczek + rezerwowe, mecze trwały 20 min (2 x 10). System gry „każdy z każdym”. Po rozegraniu wszystkich spotkań szkoły uplasowały się na następujących miejscach:
I – Włoszakowice
II – Krzycko Wielkie
III – Dłużyna

 

            Każda drużyna otrzymała puchar i dyplom, zawodniczki po słodkim upominku. Za co bardzo dziękujemy Radzie Rodziców.
Drużyna z Krzycka to: Apolinarska Nikola, Budzinska Katarzyna, Podgórska Zuzanna, Wieczorek Maja, Drobnik Gabriela, Lipowa Zuzanna i Mejza Weronika.

 

 


CZAD - CICHY ZABÓJCA!

 

 

W dniu 24 listopada w naszej szkole zostało zorganizowane spotkanie z młodszym aspirantem Tadeuszem Skorupińskim. Strażak wytłumaczył jakie zagrożenie kryje się w związku z zaczadzeniem. Mężczyzna wyjaśnił co grozi zdrowiu w zależności od stężenia procentowego. Wszyscy uczniowie z zaciekawieniem słuchali młodszego aspiranta. Gdy mężczyzna zakończył prezentację, uczniowie mogli zadać mu pytania. Niektórzy pytali o jego wiek, a jeszcze inni o to jaką szkołę skończył. W końcowej części spotkania można było zdobyć nagrody odpowiadając na pytania związane z prezentacją. Nagrodę zdobył Kamil Wolański (czujnik czadu) oraz Michalina Skorupińska (czujnik dymu). Dzięki spotkaniu wszyscy zdali sobie sprawę z tego jak groźny jest czad.


 

RAJD JESIENNY (galeria zdjęć)

Dnia 8 listopada 2014 roku  szkoła z Krzycka Wielkiego jak co roku była współorganizatorem Rajdu Jesiennego - z okazji 96 rocznicy Odzyskania Niepodległości.
     Każdy uczestnik złazu otrzymał: poczęstunek, odznakę, pieczątkę i mógł brać udział w konkursach sprawnościowych, takich jak: rzut lotkami, orzeł – reszka, przenoszenie słomką grochu, rzut do celu i żółwia jazda. Ponadto można było wziąć udział w konkursie krajoznawczym poświęconym pamięci Odzyskania Niepodległości.
   Na zakończenie rajdu zostały wręczone nagrody dla osób, które uzyskały najlepsze wyniki w w/w konkursach.

Pogoda dopisywała, więc wszyscy dodrze się bawili i czekamy na Rajd Mikołajkowy, który odbędzie się 6 grudnia na Koczurach.

 

Bieg Wolności (galeria zdjęć)

Kategoria dziewcząt gimnazjum

 1. Anita Borowczak Dłużyna

 2. Julia Wojtkowiak Dłużyna

 3. Daria Kubacka Krzycko Wielkie

 4. Weronika Jankiewicz Włoszakowice

 5. Karolina Marcinek Bukówiec Górny

 6. Estera Pusiak Dłużyna

 7. Weronika Linka Krzycko Wielkie

 8. Daria Cukierska Bukówiec Górny

 9. Kinga Olszewska Włoszakowice

 10. Anna Wolańska KrzyckoWielkie

 11. Klaudia Draber Włoszakowice

 12. Kasia Józefczak Krzycko Wielkie

 13. Paulina Nyczka Krzycko Wielkie

 14. Michalina Skorupińska Krzycko Wielkie

 15. Alicja Budzinska Krzycko Wielkie

 16. Agata Koziczyńska

 17. Anna Kędziora Włoszakowice

 18. Ewa Włodarczyk Włoszakowice

 19. Anna Roj Włoszakowice

 20. Sara Kot Krzycko Wielkie

 21. Martyna Bura Włoszakowice

 22. Patrycja Aipelt Krzycko Wielkie

 23. Marcelina Zając Krzycko Wielkie

 24. Amanda Andrzejewka Krzycko Wielkie

 25. Anna Adamska Włoszakowice

 26. Oliwia Gertych Włoszakowice

 27. Oliwia Kasperska Włoszakowice

 28. Amelia Kokornaczyk Włoszakowice

 29. Zuzanna Jankowiak Włoszakowice

 30. Wiktoria Samol Włoszakowice

 31. Natalia Pachura Włoszakowice

 

Kategoria chłopców gimnazjum

 1. · Patryk Adamczak Włoszakowice

 2. · Marek Borowczak Dłużyna

 3. · Patryk Hałupka   Dłużyna

 4. · Artur Lorenz Krzycko Wielkie

 5. · Maciej Przydrożny Jezierzyce Kościelne

 6. · Bartosz Szymaniak Dłużyna

 7. · Alan Załucki Bukówiec Górny

 8. · Bartosz Rolla Bukówiec Górny

 9. · Adam Włodarczyk Włoszakowice

 10. · Tomasz Dolata Włoszakowice

 11. · Mateusz Lorenz Włoszakowice

 12. · Gracjan Magryta Włoszakowice

 13. · Eryk Skrzypczyński Krzycko Wielkie

 14. · Dawid Apolinarki Krzycko Wielkie

 15. · Emilian Lewandowski Włoszakowice

 16. · Jakub Marszałek Krzycko Wielkie

 17. · Adrian Mendyka Krzycko Wielkie

 18. · Przemysław Samol Bukówiec Górny

 19. · Eryk Przybylski Krzycko Wielkie

 20. · Eryk Marchlewski Krzycko Wielkie

 21. · Jakub Kaczorowskki Włoszakowice

 22. · Mikołaj Stachowiak Włoszakowice

 23. · Mikołaj Gąd Włoszakowice

 24. · Daniel Przydróżny Włoszakowice

 25. · Filip Słyk Krzycko Wielkie

 26. · Krzysztof Pawlak Włoszakowice

 27. · Paweł Kaczmarek Włoszakowice

 28. · Szymon Marciniak Włoszakowice

Opracował: Tomasz Linka

 

Gminny Turniej Piłki Nożnej Chłopców - Szkoły Podstawowe

 

Dnia 4 listopada 2014 roku na orliku przy Zespole Szkół w Krzycku Wielkim został zorganizowany Gminny Turniej Piłki Nożnej Chłopców Szkoły Podstawowej „Orlik 2014”.

Do rywalizacji stanęły cztery szkoły z naszej gminy: Bukówiec Górny, Jezierzyce Kościelne, Włoszakowice i gospodarz imprezy Krzycko Wielkie.

Mecze rozgrywane były systemem „każdy z każdym”. Spotkania trwały 20 minut(2x10).

Po rozegraniu wszystkich meczy szkoły uplasowały się na następujących miejscach:

I – Włoszakowice – 9 pkt

II – Krzycko Wielkie – 6pkt

III – Jezierzyce Kościelne – 3 pkt

IV – Bukówiec Górny – 0 pkt

Każda z drużyn otrzymała puchar i dyplom, a każdy zawodnik coś słodkiego – za co bardzo dziękujemy Radzie Rodziców przy Zespole Szkół w Krzycku Wielkim .

Drużyna z Krzycka Wielkiego: Boroń Jakub, Białasik Krystian, Kulas Oskar, Malepszy Alan, Hałupka Daniel, Ratajczak Kacper, Ratajczak Oskar, Wojciechowski Jakub, Klonowski Dominik i Łeszyk Kacper.

 

Gminny Turniej Piłki Nożnej Chłopców Gimnazjum

 

Dnia 15 października 2014 roku na orliku przy Zespole Szkół w Krzycku Wielkim został zorganizowany Gminny Turniej Piłki Nożnej Chłopców Gimnazjum „Orlik 2014”.

Do rywalizacji stanęły trzy szkoły z naszej gminy: Jezierzyce Kościelne, Włoszakowice i gospodarz imprezy Krzycko Wielkie.

Mecze rozgrywane były systemem „każdy z każdym”. Spotkania trwały 30 minut(2x15).

Po rozegraniu wszystkich meczy szkoły uplasowały się na następujących miejscach:

I – Krzycko Wielkie – 6pkt

II – Włoszakowice – 3 pkt

III – Jezierzyce Kościelne – 0 pkt

Każda z drużyn otrzymała puchar i dyplom, a każdy zawodnik coś słodkiego – za co bardzo dziękujemy Radzie Rodziców .

Drużyna z Krzycka Wielkiego: Apolinarski Dawid, Lorenz Artur, Lorenz Eryk, Kostrowski Eryk, Marchlewski Eryk, Przybylski Eryk, Skrzypczyński Eryk i Słyk Filip.

 

Gminne Biegi Przełajowe - Dłużyna 6 X 2014
wyniki

kl.  4-5 dziewczęta

1

Natalia

Motuzna

Bukówiec Górny

2

Mirella

Motuzna

Bukówiec Górny

3

Karolina

Gordziejewska

Jezierzyce Kościelne

4

Julia

Borowczak

Dłużyna

5

Natalia

Łupicka

Dłużyna

6

Marta

Mejza

Krzycko Wielkie

7

Wiktoria

Gorzelniak

Jezierzyce Kościelne

8

Julia

Górczak

Jezierzyce Kościelne

9

Julia

Kuśnierek

Jezierzyce Kościelne

10

Aleksandra

Wieland

Jezierzyce Kościelne

11

Weronika

Defitowska

Włoszakowice

12

Zuzanna

Hałupka

Dłużyna

13

Zuzanna

Dudzińska

Dłużyna

14

Anita

Malepszak

Dłużyna

15

Wiktora

Jakielczyk

Dłużyna

16

Patrycja

Dudzińska

Dłużyna

17

Ines

Stachowiak

Włoszakowice

18

Tamara

Andrzejewska

Dłużyna

19

Morena

Hojzler

Włoszakowice

20

Maja

Bajon

Włoszakowice

21

Nina

Mądrzak

Włoszakowice

22

Luiza

Ratajszczak

Dłużyna

23

Martyna

Knop

Dłużyna

 

kl.  4-5 chłopcy

1

Szymon

Kot

Bukówiec Górny

2

Oskar

Ratajczak

Krzycko Wielkie

3

Kacper

Ratajczak

Krzycko Wielkie

4

Mikołaj

Królikowski

Bukówiec Górny

5

Eryk

Makała

Dłużyna

6

Bartosz

Pukacki

Dłużyna

7

Dawid

Błaszczyk

Włoszakowice

8

Krystian

Białasik

Krzycko Wielkie

9

Oliwia

Linke

Jezierzyce Kościelne

10

Jakub

Boroń

Krzycko Wielkie

11

Kamil

Kurkiewicz

Jezierzyce Kościelne

12

Szymon

Pieśniak

Dłużyna

13

Marek

Laszkowski

Jezierzyce Kościelne

14

Bartosz

Doroziński

Jezierzyce Kościelne

15

Marcel

Lewandowski

Jezierzyce Kościelne

16

Jakub

Stankowiak

Jezierzyce Kościelne

17

Jakub

Wojciechowski

Krzycko Wielkie

18

Alan

Malepszy

Krzycko Wielkie

19

Oskar

Kulas

Krzycko Wielkie

20

Kacper

John

Włoszakowice

21

Adam

Lisek

Włoszakowice

22

Kamil

Mierzyński

Dłużyna

23

Kacper

Kamiński

Włoszakowice

kl.  dziewczęta

1

Olga

Nowak

Włoszakowice

2

Ewelina

Weiss

Włoszakowice

3

Michalina

Stachowiak

Włoszakowice

4

Florczak

Alicja

Jezierzyce Kościelne

5

Zuzanna

Lipowa

Krzycko Wielkie

6

Oliwia

Marecka

Włoszakowice

7

Alicja

Drobnik

Bukówiec Górny

8

Magdalena

Cichoszewska

Jezierzyce Kościelne

9

Dominika

Matyasz

Włoszakowice

10

Roksana

Stachowiak

Dłużyna

11

Paulina

Mania

Dłużyna

12

Gabriela

Drobnik

Krzycko Wielkie

13

Beata

Pieśniak

Dłużyna

14

Weronika

Schiller

Dłużyna

 

kl. 6 chłopcy

1

Kuba

Bednarczyk

Włoszakowice

2

Szymon

Lipowy

Bukówiec Górny

3

Szymon

Borowczak

Włoszakowice

4

Eryk

Rutkiewicz

Włoszakowice

5

Kacper

Łeszyk

Krzycko Wielkie

6

Oskar

Naskręt

Jezierzyce Kościelne

7

Marcin

Szydlewski

Dłużyna

8

Jakub

Śliwiński

Włoszakowice

9

Kacper

Pludra

Krzycko Wielkie

10

Filip

Kaminiarz

Włoszakowice

11

Michal

Dreier

Dłużyna

12

Tomasz

Pytlik

Dłużyna

13

Łukasz

Pukacki

Dłużyna

14

Damian

Ławniczak

Dłużyna

 

kl. 1-2 gimn. dziewczęta

1

Anita

Borowczak

Dłużyna

2

Julia

Wojtkowiak

Dłużyna

3

Karolina

Marciniak

Bukówiec Górny

4

Aleksandra

Szturo

Krzycko Wielkie

5

Lidia

Wypych

Włoszakowice

6

Gabriela

Nadolna

Krzycko Wielkie

7

Fryderyka

Malepsza

Bukówiec Górny

8

Oliwia

Kołodziejczyk

Krzycko Wielkie

9

Estera

Pusiak

Dłużyna

10

Dominika

Gałach

Włoszakowice

11

Katarzyna

Majer

Włoszakowice

12

Milena

Nowicka

Dłużyna

13

Maria

Trojanowska

Włoszakowice

14

Ewa

Zając

Włoszakowice

15

Agata

Michalska

Jezierzyce Kościelne

16

Zuzanna

Kopińska

Krzycko Wielkie

17

Natalia

Nyczka

Krzycko Wielkie

18

Julia

Konieczna

Krzycko Wielkie

19

Laura

Drobnik

Krzycko Wielkie

20

Weronika

Majer

Krzycko Wielkie

21

Wiktoria

Majer

Krzycko Wielkie

22

Zuzanna

Nadolna

Krzycko Wielkie

23

Zuzanna

Wandolska

Włoszakowice

24

Wiktoria

Gordziejewska

Jezierzyce Kościelne

25

Żaneta

Pieśniak

Dłużyna

26

Agnieszka

Dudzińska

Dłużyna

27

Karolina

Walczak

Dłużyna

 

kl. 1-2 gimn. chłopcy

1

Jan

Kamieniarz

Włoszakowiece

2

Kevin

Dratwinski

Krzycko Wielkie

3

Kacper

Matysiak

Włoszakowiece

4

Patryk

Gąd

Włoszakowiece

5

Piotr

Mierzyński

Włoszakowiece

6

Bartosz

Szymaniak

Dłużyna

7

Jakub

Mularczyk

Krzycko Wielkie

8

Marcin

Szwon

Włoszakowiece

9

Marcel

Mejza

Krzycko Wielkie

10

Maciej

Grześkowiak

Krzycko Wielkie

11

Kacper

Bednarczyk

Włoszakowiece

12

Bartosz

Kubacki

Krzycko Wielkie

13

Amadeusz

Bartkowiak

Włoszakowiece

14

Miłosz

Barszcz

Krzycko Wielkie

15

Adam

Cichoszewski

Jezierzycze Kościelne

16

Aleksander

Brożyński

Jezierzycze Kościelne

17

Michał

Szymkowiak

Jezierzycze Kościelne

18

Dariusz

Andrzejewski

Dłużyna

19

Adrian

Kędziora

Dłużyna

20

Krzysztof

Paisert

Dłużyna

21

Krzysztof

Poniży

Krzycko Wielkie

22

Krystian

Otto

Dłużyna

23

Jacek

Nędzyk

Dłużyna

24

Filip

Józefiak

Bukówiec Górny

25

Krystian

Marcinkowski

Dłużyna

26

Mateusz

Szmyt

Dłużyna

27

Dominik

Pawłowski

Dłużyna

28

Kacper

Obierski

Dłużyna

29

Filip

Raszewski

Dłużyna

30

Jarosław

Malepszak

Dłużyna

31

Kamil

Czapczyński

Dłużyna

32

Adrian

Przezbór

Dłużyna

 

kl. 3 gimn. dziewczęta

1

Daria

Kubacka

Krzycko Wielkie

2

Daria

Cukierska

Bukówiec Górny

3

Kinga

Olszewska

Włoszakowice

4

Michalina

Skorupińska

Krzycko Wielkie

5

Luiza

Kowalczyk

Bukówiec Górny

 

kl. 3 gimn. chłopcy

1

Patryk

Hałupka

Dłużyna

2

Artur

Lorenz

Krzycko Wielkie

3

Maciej

Przydrożny

Jezierzyce

4

Gracjan

Tkacz

Jezierzyce

5

Cezary

Pawłowski

Dłużyna

6

Patryk

Kaczmarek

Dłużyna

7

Eryk

Skrzypczyński

Krzycko Wielkie

8

Adam

Przezbórski

Jezierzyce

9

Adam

Florczak

Jezierzyce

10

Kacper

Marcinkowski

Dłużyna

11

Eryk

Przybylski

Krzycko Wielkie

12

Eryk

Marchlewski

Krzycko Wielkie

13

Marek

Mocek

Dłużyna

 

Turnieje Piłki Nożnej o Puchar Premiera Donalda Tuska

 

Nasza szkoła już po raz drugi brała udział w Turnieju Orlika o puchar Premiera Donalda Tuska.
Pierwszy etap – gminny odbył się 9 września  2014 roku na orliku w Krzycku Wielki. Turniej rozgrywany był w dwóch kategoriach wiekowych chłopców: 2003/2004 i 2002/2001. Po rozegraniu wszystkich meczy okazało się iż drużyna chłopców młodszych (2003/2004) wygrała turniej i tym samym przeszła do kolejnego etapu. 
Dnia 19 września na orliku w Święciechowie zostały zorganizowane  ćwierćfinały wojewódzkie. Udział brały drużyny z Leszna , Święciechowy i Krzycka Wielkiego drużyna z Lipna nie dotarła. Po bardzo emocjonujących spotkaniach okazało się, że na kolejnym etapie nasz powiat będzie reprezentowała drużyna z Krzycka. Ze Święciechową zremisowaliśmy 3:3, natomiast z Lesznem wygraliśmy 8:0 i z lepszym bilansem bramkowym przeszliśmy dalej. Nasz bramkarz Jakub Boroń został uhonorowany statuetką „Najlepszy bramkarz turnieju”. Natomiast bramki strzelali: Kacper Ratajczak i Oskar Ratajczak.

W Dzień Chłopca 30 września o godzinie 8:00 wyruszyliśmy do Stęszewa na półfinały wojewódzkie. Do turnieju przystąpiło 8 drużyn( Gostyń, Przemęt, Granowo, Luboń, Kościan, Konarzewo, Mosina i my). Zostaliśmy podzieleni na 2 grupy i tak zostali wyłonieni zwycięzcy. Drużynie z Krzycka nie udało się wygrać ale walczyliśmy do końca o czym świadczą wyniki: z Granowem przegraliśmy 1:2, z Przemętem 0:1 i z Gostyniem 0:1. Strzelcem naszej honorowej  bramki był Kacper Ratajczak.

Po raz pierwszy szkoła z Krzycka doszła tak daleko  z czego bardzo się cieszymy.

Drużyna Krzycko Wielkie to: Białasik Krystian, Boroń Jakub, Kubacki Kamil, Malepszy Alan, Hałupka Daniel, Ratajczak Oskar, Ratajczak Kacper, Waligóra Kacper i Wojciechowski Jakub.

 

Dzień Ziemi - 26 maja 2014 r.

 

"W pojemniku zamieszanie..." - podczas Dnia Wody i Ziemi boisko szkolne zamieniło się w wielkie pojemniki na odpady, a uczniowie, przebrani za butelki, puszki, baterie, kartoniki i gazety sami dokonywali segregacji, przechodząc do odpowiednich pojemników. Przed tą masową nauką prawidłowego segregowania odpadów, uczniowie klasy piątej przedstawili krótką inscenizację, mówiącą o tym, jak butelka trafiła do pojemnika z napisem metal. Piosenki o figlarnych tekstach, na melodie znanych utworów, śpiewały cztery uczennice z klasy piątej, a jedną z piosenek nauczyli się śpiewać wszyscy uczniowie 

"Idzie sobie człowiek, hen w daleki świat (2 razy),
no a za nim śmieci (2 razy)
ciągną się od lat"

Z okazji Dnia Wody ciekawą scenkę o wędkarzu i rybce, spełniającej życzenia, przedstawili uczniowie klasy trzeciej. Na koniec, z barwnego korowodu przebierańców,  zostali wyłonieni najciekawiej przebrani uczniowie, którzy otrzymali wspaniałe nagrody ufundowane przez p. Liliannę Budzińską (apteka Lawenda), natomiast wszyscy przebierańcy, aktorzy i pomocnicy otrzymali od Rady Rodziców słodycze.

II runda eliminacji Turnieju piłki nożnej Coca-cola Cup dziewcząt

Dnia 30 kwietnia 2014 roku  w Grodzisku Wielkopolskim odbyła się II runda eliminacji Turnieju piłki nożnej Coca-cloa Cup dziewcząt. Tamtego dnia mecze rozegrały drużyny ze szkół z Grodziska Wlkp, Krzycka Wielkiego, Kościana i Lwówka. W pierwszym meczu zmierzyły się uczennice z Krzycka Wielkiego i Grodziska Wlkp. Spotkanie zakończyło się wyraźną wygraną Grodziska Wielkopolskiego 5:0. Następne mecze Krzycka zakończyły się porażkami 3:1 zarówno z Lwówkiem jak i Kościanem. Gole strzeliły Wiktoria Poniży i Laura Drobnik. Kolejny mecz rozegrał się między drużyną z Grodziska Wlkp i Lwówka. Pomimo zaciętej walki spotkanie zakończyło się wygraną gospodarzy 2:0. Następny mecz bez trudu wygrał  Kościan z Lwówkiem 6:1.Ostatni mecz zagrały dziewczyny z Kościana przeciwko uczennicom z Grodziska Wlkp. Tak się złożyło, że obydwie drużyny były na szczycie tabeli i do samego końca nie wiadomo było, która z nich przejdzie dalej. Mimo starań Grodzisk Wielkopolski przegrał 0:2. Drużyna z Kościana awansowała do dalszych rozgrywek, a reszta drużyn pożegnała się z turniejem.
 SKŁAD DRUŻYNY Z KRZYCKA WIELKIEGO:
Wiktoria Poniży

 1. Wiktoria Majer

 2. Weronika Majer

 3. Weronika Linka 

 4. Laura Drobnik 

 5. Julia Konieczna

 6. Matylda Obiegała

 7. Daria Kubacka

 8. Kasia Józefczak 

 9. Oliwia Kołodziejczyk 

Halowy Turniej Piłki Nożnej gimnazjum

 

W dniu 17 marca odbył się międzyklasowy turniej piłki nożnej chłopców.
W wyniku rozegranych meczy systemem "każdy z każdym" uzyskano następujące wyniki:

klasy 3 - 1 - 22:3
klasy 1 - 2 - 0:35
klasy 2 - 3 - 14:3

Pierwsze miejsce wywalczyła klasa 2 gimn.
Miejsce drugie - klasa 3 gimn., a miejsce trzecie klasa 1 gimnazjum.

 

GMINNY TURNIEJ WIEDZY POŻARNICZEJ

W dniu 11 marca 4 naszych uczniów wzięło udział w Turnieju Wiedzy Pożarniczej.
W kat. szkół podstawowych:
Zuzanna Lipowa i Kacper Pludra.
W kat. gimnazjum:
Weronika Majer i Michał Kopka.
Po części pisemnej najlepsze wyniki uzyskali: Zuzanna i Kacper. Niestety, w drugiej części ustnej nie mieli szczęścia i Kacper ostatecznie zajął 2, a Zuzanna 3 miejsce. 

Szkolny Halowy Turniej Piłki Nożnej Chłopców

W dniu 3 marca zorganizowany został dla uczniów ze szkoły podstawowej halowy turniej piłki nożnej. Drużyny rywalizowały pomiędzy sobą rozgrywając spotkania w zasady "każdy z każdym". 
Wyniki spotkań:
IV - V 7:5;
V - VI 5:11
VI - IV 8:2

1 miejsce wywalczyła klasa 6, drugie miejsce klasa 4, miejsce trzecie klasa 5.

 

Gminny Turniej Strzelecki

W dniu 22 stycznia 1 klasa gimnazjum wyjechała do Włoszakowic na Gminny Turniej Strzelecki. Każdy z uczniów miał możliwość wykazać się w strzelaniu do celu z wiatrówki. Dla niektórych była to pierwsze strzelanie w życiu. Mimo to, uzyskane wyniki były na bardzo wysokim poziomie. Po podliczeniu końcowym wyników wszystkich szkół, okazało się, że nasi uczniowie uzyskali pierwsze miejsce. Bardzo dobre wyniki uzyskały szczególnie dziewczęta!.

 

 

 

 

W dniu 27 stycznia odbyło się w naszej szkole uroczyste ogłoszenie wyników Konkursu i wręczenie okazałego pucharu oraz "tytki" cukierków. Nagrody wręczali przedstawiciele urzędu gminy Włoszakowice, przewodniczący Bractwa Kurkowego (które konkurs zorganizowało) oraz prezes LOK z Leszna.

 

 

  

 

Góra grosza

Uczniowie naszej  szkoły, od 25 listopada do 6 grudnia 2013 roku, brali udział w ogólnopolskiej akcji charytatywnej Towarzystwa Nasz Dom znanej jako "Góra Grosza".

Celem akcji jest zebranie funduszy na pomoc dzieciom wychowującym się poza własną rodziną, w tym na tworzenie i dofinansowanie domów dla dzieci, rodzinnych domów dziecka, pogotowia rodzinnego, zawodowych rodzin zastępczych oraz najbardziej potrzebujących domów dziecka, które realizują prorodzinne programy wychowawcze.

Dnia 10 grudnia zaczęło się przeliczanie wszystkich monet. Razem zebraliśmy 366 zł 50 gr. Poniżej przedstawiam kwoty zebrane przez  poszczególne klasy:

 

 

 

 

 

KL. I SP  -  57,18 gr
 

KL. III SP – 79,11 gr               I miejsce 

KL. IV SP – 24,84 gr

KL. V SP – 59,82 gr               III miejsce

KL. VI SP – 24,22 gr

KL. I G  - 24,82 gr

KL. II G -68,80 gr                  II miejsce

KL. III G -28,31 gr


 

Szkolny Turniej Tenisa Stołowego

W dniu 16 grudnia zorganizowany został otwarty turniej dla wszystkich uczniów z naszej szkoły.
W wyniku rozegranych spotkań (systemem: "każdy z każdym") w kat. dziewcząt gimnazjum:
1 miejsce wywalczyła - Weronika Linka - 2 gimn.
2 - Laura Drobnik - kl. 1 gimn.
3 - Sara Chojnacja - kl. 2 gimn.

w kat. chłopców - szkoła podstawowa:
1 miejsce - Jakub Kubacki - kl. 6
2 - Miłosz Barszcz - kl. 6
3 - Jakub Mularczyk - kl. 6

w kat. chłopców - gimnazjum:
1 miejsce - Szymon Nowaczyk - kl. 1 gimn.
2 - Eryk Przybylski - kl. 2 gimn.
3 - Eryk Skrzypczyński - kl. 2 gimn.

Gratulujemy zwycięzcom oraz wszystkim uczestnikom turnieju!

Mikołaj w szkole

Tradycyjnie w dniu 6 grudnia, do naszej szkoły przychodzi Św. Mikołaj. 
Uczniowie klas 1 - 3 obdarowani zostali prezentami.

W tym też dniu zorganizowana została akcja sprzedaży pieczywa na rzecz działalności Samorządu Uczniowskiego. Uczniowie i ich rodzice napiekli przeróżnego rodzaju wspaniałe ciasta, które cieszyło się wielką popularnością wśród uczniów.
Bardzo dziękujemy wszystkim rodzicom za zaangażowanie w naszą akcję.

 

MIKOŁAJKOWY  TURNIEJ

Dnia 5 grudnia 2013 roku przy Zespole Szkół w Krzycku Wielkim został zorganizowany po raz siódmy Mikołajkowy Gminny Turniej Dwóch Ogni Dziewcząt Szkół Podstawowych.

Do rywalizacji stanęły wszystkie szkoły z naszej gminy.

Każda drużyna składała się z 6 zawodniczek + rezerwowe, mecze rozgrywane były wg systemu „każdy z każdym”. Spotkania trwały 8 minut i o zwycięstwie decydowała ilość „skutych” zawodniczek. Po rozegraniu wszystkich meczy szkoły uplasowały się na następujących miejscach:

I – ZS Włoszakowice

II – ZS Dłużyna

III – ZS Krzycko Wielkie

IV – ZS Jezierzyce Kościelne

V - ZS Bukówiec Górny.

Zawody odbywały się zgodnie z zasadą „fair play” w bardzo pogodnej i koleżeńskiej atmosferze, gra była wyrównana, stąd też wielkie emocje towarzyszące przez cały czas rozgrywek.

Drużyny, które stanęły na podium otrzymały puchary każda z drużyn dyplom , natomiast zawodniczki słodki upominek.

Bardzo dziękujemy Radzie Rodziców przy Zespole Szkół w Krzycku Wielkim za pomoc finansową.

 

Bieg z okazji Święta Niepodległości

   W dniu 15 listopada 2013 r. zorganizowany został, juz po raz drugi we Włoszakowicach, Bieg Licealisty z okazji Święta Niepodległości.
     Naszą szkołę reprezentowało 6 uczniów z klasy 3 gimnazjum. W kategorii gimnazjalistów nasz reprezentant -
Aleks Mierzyński wywalczył 3 miejsce.

Gratulujemy!

Turniej Piłki nożnej o Puchar Premiera D. Tuska (etap rejonowy - chłopcy)

Po wygraniu pierwszego etapu rozgrywek młodsi chłopcy walczyli o kolejny awans - tym razem w Kościanie. Deszczowa pogoda i chłód znacznie utrudniły rozgrywanie meczów. Nasza drużyna niestety nie odniosła sukcesu. Chłopcy rozegrali trzy mecze:
  Krzycko : Gostyń  1:3
  Krzycko : Kościan 2:2
  Krzycko : Krzywiń 3:8

Gole dla naszej drużyny zdobyli: Oskar Ratajczak - 4, Kacper Ratajczak - 2.

Turniej Piłki nożnej o Puchar Premiera D. Tuska (etap rejonowy - dziewczęta)

Dziewczęta wygrywając pierwszy etap rozgrywek zakwalifikowały się do dalszych rozgrywek, które odbyły się w dn. 20 września 2013 r. w Przemęcie. 
   Nasze zawodniczki rozegrały trzy spotkania:

Krzycko : Lasocice   6:0
Krzycko : Bucz        2:1
Krzycko : Wolsztyn  2:2
Niestety, awans do dalszych rozgrywek wywalczył zespół z Wolsztyna - naszym dziewczętom zabrakło jednego punktu.
   Bramki dla naszego zespołu zdobyły: Laura Drobnik - 4, Wiktoria Majer - 4, Wiktoria Poniży - 2.

Rocznica agresji Związku Radzieckiego na Polskę
     
W dniu 17 września, na boisku naszej szkoły, odbył się apel z okazji rocznicy agresji sowieckiej na Polskę w 1939 r. W apelu uczestniczyła grupa rekonstrukcyjna na motocyklach oraz władze gminy Włoszakowice.
    Motocykliści przebrani za żołnierzy sowieckich przyjechali na starych, ale doskonale zadbanych, motocyklach wrogiej armii.
     Wójt gminy - Stanisław Waligóra - przedstawił uczniom historię związaną z obchodzoną rocznicą, przypominając o pakcie z 1939 roku zawartym pomiędzy Niemcami i Rosjanami mającym na celu agresję na Polskę z dwóch stron. 
     Uczniowie mieli okazję z bliska zobaczyć jak wyglądały sowieckie motocykle wojskowe z okresu II wojny światowej.


W dniu 6 września od samego rana na Orliku dobywały się rozgrywki w piłkę nożną w ramach Ogólnopolskiego Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Premiera Donalda Tuska.
    Naszą szkołę reprezentowały cztery drużyny:

 • dziewcząt młodszych - z klas 4,5
 • dziewcząt starszych - z klas 6 i 1g
 • chłopców młodszych - kl. 4,5
 • chłopców starszych - kl. 6, 1g

W turnieju brały udział drużyny ze szkól w Jezierzycach Kościelnych, Bukówca Górnego i Wijewa.
        W wyniku zaciętych rozgrywek nasze drużyny zajęły następujące miejsca:

 • 1 miejsce i awans do dalszych rozgrywek drużyna starszych dziewcząt (wręcz rozgromiły rywalki)
 • 1 miejsce i awans do dalszych rozgrywek drużyna młodszych chłopców
 • 2 miejsce drużyna młodszych dziewcząt
 • 3 miejsce drużyna starszych chłopców

Gorące gratulacje dla zwycięskich zespołów!

Tutaj wpisz swój tekst...
Tutaj wpisz swój tekst...
Copyright by G. Piskorz; aktualizacja 4.10. 2018 r.