Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Krzycku Wielkim

Samorząd Uczniowski

 Do naszej szkoły uczęszcza 199 uczniów z czterech miejscowości: Krzycka Wielkiego, Sądzi, Boguszyna i Krzycka Małego. W Szkole Podstawowej uczy się 172 uczniów (w 9 oddziałach), a w Gimnazjum 27 (1 klasa).


W skład Szkolnego Samorządu Uczniowskiego wchodzą uczniowie z klas 4 - 8 i Gimnazjum. Najwięcej pracy ma oczywiście przewodniczący Samorządu, uczeń 7 klasy , który pełni tę funkcję pierwszy rok: 

Kamil Łukaszewski
opiekunkami Samorządu są:mgr Alicja Kaczmarekmgr Magdalena Kośmider
Copyright by G. Piskorz; aktualizacja 20.05. 2019 r.